Søk

Inntektsreguleringen vurderes endret

Samfunnsbedriftene skal målbære våre medlemmers synspunkter når man nå vurderer å endre på inntektsreguleringen. Foto: Asle Strand
|
Publisert:
4. april 2022

Framtidens modell for inntektsregulering er under utvikling. Det har nå kommet nye rapporter med forslag til endringer av trinn 1 i modellen.

Samfunnsbedriftene har gjennom flere år fått forslag til endringer på høring og enkelte deler av modellen har blitt justert. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) presenterer nå siste nytt i utviklingen, i praksis rapporter fra Thema.
Rapportene bygger videre på det arbeidet som er gjort i tidligere prosjekter. Vi har omtalt tidligere utredninger her:
Inntektsregulering i endring for nettselskapene
Også denne gang er rapportene på engelsk og de er relativt teoretiske. Men det er norske sammendrag og de er utvilsomt interessante for de som er opptatt av inntektsreguleringen.

Effektavstand

En vesentlig del av dette prosjektet handler om helt ny metodikk. Det forsøkes beregnet effektavstand i både høyspent og lavspent distribusjonsnett. Effektavstand er en sammensatt størrelse som beskriver hvor mye effekt nettselskapene skal levere, og hvor langt effekten må transporteres
I tillegg ser THEMA på hvordan beregningene kan kombineres slik at det kan beregnes en enkelt oppgave for hele distribusjonsnettet. Beregningene er basert på et datagrunnlag fra Elhub som inkluderer døgnverdier for alle landets målepunkter.

Nytt teoretisk nett

Metoden for høyspent nett inkluderer å opprette et nytt og teoretisk nett. I denne rapporten foretar THEMA en geografisk analyse av det nye nettet og gjør sammenligninger med det utbygde distribusjonsnettet.

Pålitelighet

I tillegg til ulike problemstillinger knyttet til effekt- og energiavstand har THEMA arbeidet med å utvikle en egen variabel som beskriver oppgaven med å levere pålitelighet. Dette er et arbeid som fortsatt er på et teoretisk stadium og det er kun presentert noen problemstillinger som det må jobbes videre med.
Samfunnsbedriftene har foreløpig kun tatt en rask gjennomgang av det som er presentert, og har ikke trukket noen konklusjoner om det som er foreslått. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om saken etter påske.
Høringsfrist er 1. juni.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern