Søk

Inntektsregulering i endring for nettselskapene

Transformater, vinter.
Foto: Asle Strand
|
Publisert:
14. januar 2021

Nye tider krever endring i reguleringen av de økonomiske rammene for nettselskapene. Det varslet Reguleringsmyndigheten for energi den 14. januar.

Reguleringsmyndigheten for energi varsler at det kan bli betydelige endringer i hvordan nettselskapene måles og sammenlignes. Dette kan få store konsekvenser for inntektsrammen deres.
RME vurderer løpende hvordan monopolvirksomheten til nettselskapene skal reguleres. DEA modellen som benyttes, blir løpende revidert. Betydningen av anleggsbidrag har relativt nylig blitt justert. Kalibrering i trinn 3 er for tiden på høring og det siste året har det blitt jobbet jevnt med rammevilkårene som utgjør trinn 2 i modellen. Vi har tidligere omtalt disse endringene. I dag var det mulige endringer i oppgavene i trinn 1 det ble varslet om.

Ønsker innspill

Med bakgrunn i stadig økt og variabel fornybar kraftproduksjon, flere effektkrevende kunder og elektrifisering av transport og industri endrer nettselskapenes oppgaver seg. RME har derfor fått utredet ulike temaer som gjelder måling av selskapenes oppgaver og effektivitet og ønsker innspill til det videre arbeidet på disse områdene.
  • Effektavstand og energiavstand er nye og viktige begreper. Det foreligger nå en grundig rapport om dette.
  • Leveringspålitelighet er tema for rapport to.
  • Kombinert analyse av data om forbruk, kundetyper og andre faktorer er utgangspunktet for en tredje rapport.
Du finner en oversikt over temaer og lenker til de eksterne engelskspråklige rapportene på RMEs side om dette.

Ingen snarlige endringer

Samfunnsbedriftene forventer ingen snarlige endringer som følge av disse rapportene. Det er tidligere antydet at det kan bli aktuelt med endringer i 2022/23.
De eksterne rapportene som er utarbeidet i denne omgangen er alle på engelsk og svært tekniske. Vi forventer ikke at medlemmene våre bruker mye tid på å sette seg inn i detaljene her.
Inntektsreguleringen er imidlertid viktig og vi forventer definitivt engasjement og diskusjon når RME får gått gjennom rapportene og vurdert om de skal foreslå endringer, noe vi forventer at de gjør.
Vi vil uansett delta aktivt i det løpende arbeidet på dette området og tar når som helst imot innspill fra medlemmene våre om dette.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern