Søk

Besøk hos Nord-Salten Kraft og Meløy Energi:

Viktige bedrifter for lokalsamfunnet

Halvfigur av Hilde Lovise Myrvang, Børge Selstad og Mona Adolfsen i solnedgang.
I vakre omgivelser hos Meløy Energi. Fra venstre: HR-fagsjef Hilde Lovise Myrvang, Børge Selstad og Mona Adolfsen fra Samfunnsbedriftene Energi.
|
Publisert:
1. desember 2022

Samfunnsbedriftene Energi tok denne uken turen til Nordland og avla besøk hos medlemmene Nord-Salten Kraft og Meløy Energi. Begge selskapene er knutepunkt og viktige lokale virksomheter med utviklingsmuligheter.

Nord-Salten Kraft spiller en rolle lokalt, men også nasjonalt – ved å vise at det er fullt mulig å drive effektivt i krevende områder. Som frontselskap har de vist høy effektivitet til tross for at de drifter et nett i et område med krevende natur, vær og med spredt bebyggelse.

Skulle gjerne satt fart på nettutbyggingen

Konsernet er involverte i hele verdikjeden med produksjon, nett og omsetning, og driver i tillegg bredbåndsutbygging. Det er flere utfordringer i alle forretningsområdene, men de største investeringene de neste årene vil komme innen nettvirksomheten. Nettselskapet Kystnett skal de neste 10 årene investere nærmere én milliard kroner i nettet.
Selskapet er imidlertid opptatt av at utbyggingstakten kunne ha vært raskere ved at de lokale selskapene hadde blitt gitt et større ansvar og større tillit. Som i mange andre områder tar konsesjonsbehandlingen lang tid. Nettselskapet blir ofte sett på som «proppen i systemet», selv om de gjerne skulle startet utbygging langt tidligere.
Daglig leder Knut Hvassing, mener en mulighet kunne være å se på muligheten for å inkludere 66 kV-linjer til å bli behandlet lokalt, og ikke bare 22 kV-linjer. Som lokalt selskap ville Kystnett da kunne igangsatt raskere utbygging av nettet lokalt som kunne bidratt til en raskere tilknytning for ny industri
En slik løsning vil i de aller fleste tilfeller ikke være spesielt risikofylt, da det gjøres av de virksomhetene og de menneskene som kjenner nærmiljøet best og som selv også skal leve i disse lokalsamfunnene. Dette kan til og med begrense konfliktnivåer og ikke øke dem.
En entusiastisk ledelse snakket varmt om hvordan de som en nøkkelvirksomhet ønsket å bidra til videre vekst i nærområdet i Ulvsvåg

En tøff tid

Litt lenger sør har Meløy Energi andre utfordringer. Høye strømpriser i Sør-Norge har fått mye fokus det siste året. Men også Meløy Energi som holder til på Ørnes har hatt en tøff sommer og høst som følge av nettopp det. Forretningsområdet strømsalg har gitt daglig leder Børge Selstad noen travle dager. Fortsatt har selskapet noen utfordringer, men Selstad kan samtidig fortelle at den underliggende driften i resten av selskapet er god.
Han har siden han startet opp i 2018 hatt en klar plan for selskapet, innført tydelige rutiner og inkludert de ansatte i større grad når det gjelder status for hele selskapet.
Meløy Energi er et viktig bidrag i lokalsamfunnet, det er det ingen tvil om. De har store planer fremover og ser at en av de sentrale utfordringene utover strømsalgsvirksomheten ligger i rekruttering og innhenting av nødvendig kompetanse som montører og elektroingeniører.
Dette er de slett ikke alene om i bransjen, og det er en utfordring som må tas på alvor. De lokale kraftselskapene er viktige brikker i lokalsamfunn som Ørnes og Ulvsvåg og har mye å bidra med. Til det trenger de også påfyll av er og ny kompetanse. At de kan drive effektivt er det jo ingen tvil om.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern