Søk

Samfunnsbedriftene på høring i Stortinget:

– Vi trenger forskuttert utbygging av nettet og klare energimål

Cecilie Bjelland på høring i Stortinget.
Direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Cecilie Bjelland, møtte til høringen i Stortinget sammen med (fv) representanter fra NPK, Nelfo, LVK og LNVK (th), i tillegg til El og IT. Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
3. mai 2022

Mandag 2. mai holdt Stortingets energi- og miljøkomité åpen høring om energimeldingen Energi til arbeid, og tilleggsmeldingen. Samfunnsbedriftene påpekte at man så raskt som mulig må komme i gang med å bygge ut et sterkere nett.

Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi, viste til dagens krevende situasjon og pekte deretter til fire punkter vi mener er vesentlige å få på plass i den videre energipolitikken.
Først og fremst er det viktig å få på plass mer nett, og det så raskt som mulig. Vi kan ikke vente på at alle utbyggingsprosjekter skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme per i dag. Da vil vi fortsette å henge etter i utbyggingen.
– Vi ber om at det tas regulatoriske grep for å effektivisere prosessene – men også at staten forskutterer utbygginger, påpekte Bjelland.

Må prioritere

Nicolai Astrup (H) fulgte opp med spørsmål i etterkant om hvilke regulatoriske grep Samfunnsbedriftene viste til. Her trakk Bjelland i sitt svar frem planlegging og behandling av datasentersøknader.
– Det aller første man bør gjøre er å kvitte seg med «førstemann til mølla-prinsippet» og heller ha en form for prioritering. I det minst må man sørge for at man har en oversikt. Er det 52 datasentre som søker over hele Norge, så er det helt sikkert at ikke 52 vil bli bygget. Da bør man få en oversikt over hvor man egentlig kan tenke seg å bygge, påpekte Bjelland.
Prioritering var da også det andre punktet hun presenterte til Energi- og miljøkomiteen i den åpne høringen.
– Vi ber derfor om en politikk som i større grad styrer etter overordnede mål, og dermed tvinger fram gode prioriteringer, sa hun.

Handler om folk

Den tredje anbefalingen fra Samfunnsbedriftene går på at energipolitikk handler om folk og folks tillit og trygghet til fremtiden. Det er derfor vesentlig at dagens midlertidige sikkerhetsnett med høye strømpriser bygges ut med permanente «worst case» løsninger, og at det også legges til rette løsninger for mindre næringsvirksomheter.
Til slutt pekte Bjelland på at Norge i større grad enn i dag må koordinere og koble seg på EUs energiregulatoriske arbeid i «sanntid».

Mer nett

Flere av medlemmene i energi- og miljøkomiteen kom med oppfølgende spørsmål til Samfunnsbedriftene. Det meste dreide seg om utbygging av nett, som også er vårt viktigste poeng i høringen til energimeldingen og tilleggsmeldingen, og som vi også har spilt inn til strømnettutvalget.
– Det det først og fremst handler om, er transmisjons- og regionalnettet. Det er der de store flaskehalsene i Norge ligger, poengterte Bjelland.
Dette har Samfunnsbedriftene også utdypet i det skriftlige høringssvaret sendt til komiteen i forkant av høringen. I tillegg vil vi utdype ytterligere rundt de spørsmålene som ble stilt i fra komiteens medlemmer til Bjelland i forbindelse med høringen mandag.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern