Søk

Tre energiselskap vil satse på solkraft sammen

Logo - Skoll.
Dette er logoen til det nyopprettede selskapet Skoll, som er eid av Dalane Energi, Hå Energi og Vidju. Illustrasjon: Skoll.
|
Publisert:
7. juni 2023

Dalane Energi, Hå Energi og Vidju vil danne et nytt selskap for å satse på lokal verdiskaping og grønn energi. Selskapet har fått navnet «Skoll», og skal utvikle solparker innen selskapenes regioner.

De tre energiselskapene mener de er naturlige samarbeidspartnere på feltet. Alle selskapene er godt omforent om de felles målene for det nye selskapet.
De er tydelige på sitt ønske om større lokal verdiskaping, samtidig som virksomhetene har et brennende engasjement for innovasjon.

Sol skaper synergier

Det nye selskapet skal dra nytte av alle selskapenes styrker og skape større synergier gjennom solsatsingen. Dette vil også bidra til lokal utvikling.
– Vi er stolte av å ha fremoverrettede medlemmer som satser på nye muligheter med lokal verdiskaping i sentrum, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
Truls Wickholm og Birger Høyland i halvfigur som hilser på hverandre.
Direktør Truls Wickholm (t.h.) i Samfunnsbedriftene Energi gratulerer daglig leder Birger Høyland i Hå Energi med samarbeid om nytt selskap. Foto: Mona Adolfsen.
Selskapene er også godt kjent fra før. Både Vidju og Hå Energi er begge medlemmer i Samfunnsbedriftene Energi, og deltar aktivt i flere av våre nettverk. Samtidig har virksomhetene erfaring med samarbeid gjennom Nettalliansen.
Truls Wickholm og Audun Grynningen i halvfigur foran inngangsparti til bygning.
Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi (t.h.) sammen med daglig leder Audun Grynningen i Vidju. Foto Mona Adolfsen.

Norge vil trenge kraft

Dalane Energi, Hå Energi og Vidju mener timingen for satsingen på solenergi er riktig. Kraftbehovet i Norge er spådd å stige kraftig framover.
Norge kan ha et kraftunderskudd innen 2027 hvis trenden fortsetter. Regjeringens Energikommisjon mener Norge trenger hele 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030 for å motvirke dette.
Etter kommisjonens vurdering, kan solkraft alene levere mellom 5-10 TWh av den nødvendige kraftproduksjonen.

Har tro på solenergi

– Gitt energisituasjonen i Norge, mener vi at timingen er god. Myndighetene ønsker mer og rask utbygging av fornybar energi, sier daglig leder Birger Høyland i Hå Energi i pressemeldingen.
– Sol er blant alternativene som kan realiseres raskest hvis det har blitt gjort et godt forarbeid. Derfor har vi stor tro på denne satsingen.
Birger Høyland i helfigur foran kraftverk.
Daglig leder Birger Høyland i Hå Energi. Foto: Mona Adolfsen.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern