Søk

Høring om innføring av 15 minutters tidsoppløsning i kraftbransjen

Strømdøgnet skal deles opp i 15 minutters intervaller

Veggklokke.
Foto: Ocean Ng
Publisert:
17. april 2020

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har sendt ut på høring et forslag til løsning og tidsplan for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen med frist for innspill 15. august.

Mer variabel fornybar kraftproduksjon og økt elektrifisering gir nye utfordringer for systemansvarlig med å planlegge kraftsystemet i balanse, og øker behovet for tiltak for å unngå ubalanser og frekvensavvik.
Norge er del av et felles nordisk og europeisk kraftmarked, intradag- og døgnmarkedet er allerede integrert på europeisk nivå, mens balansemarkedene er integrert på nordisk nivå. De andre nordiske landene skal endre tidsoppløsningen til 15 minutter og siden Norge er del av et nordisk balansemarked, vurderer RME at fordelene med å endre tidsoppløsningen i balanseavregningen fra dagens oppløsning på 60 minutter til en oppløsning på 15 minutter er så store at det ikke er et spørsmål om denne overgangen skal innføres, men når og hvordan det skal skje.
RME foreslår i høringsdokumentet at det skal registreres og oversendes måleverdier med en registreringsfrekvens per 15 minutter for målepunkt tilknyttet all innmating (på alle spenningsnivå), unntatt plusskunder. I tillegg foreslår de at alt uttak i høyspenningsanlegg omfattes og at det åpnes for en mulighet til å registrere og oversende måleverdier per 15 minutter for målepunkt tilknyttet næringskunder i lavspenningsanlegg. 
De foreslåtte kravene innebærer at berørte elektrisitetsmålere som i dag måler per 60 minutter, må stilles om eller skiftes ut. Det samlede antallet berørte elektrisitetsmålere estimeres til å være rundt 6000, hvorav omkring 4700 av disse kan stilles om til å måle per 15 minutter. Ca 950 målere må byttes ut av nettselskapene, og eventuelle behov mot næringskunder i lavspenningsanlegg vil komme i tillegg.
Forbrukere i lavspenningsanlegg vil kunne benytte eksisterende AMS-målere, men Elhub må justeres slik at den kan splitte timesverdier i 15 minutters verdier.
RME foreslår også nye sikkerhetskrav for AMS i alle målepunkt. Sikkerhetskravene tilsvarer, med noen mindre endringer, sikkerhetskravene som ble foreslått i høringsdokumentet fra 2018.
I forslaget ligger det også en timeplan som gir en overgang til 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen innen 1. juni 2023.
De foreslåtte endringene vil kunne ha implikasjoner på alt fra fullføring av AMS utrulling via grensesnitt mot Elhub og egne IT løsninger hos medlemmene våre og Samfunnsbedriftene vil gjennomgå de foreslåtte endringene og involvere medlemmene forut for tilbakemeldinger til RME.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern