Søk

Årsmøte Samfunnsbedriftene Energi

Statsråden med gode ord på Samfunnsbedriftene Energis årsmøte

Skjermdump fra SBE årsmøte 2023 med innlegg fra Statsråd Terje Aasland
|
Publisert:
5. juni 2023

Mandag 5. mai arrangerte Samfunnsbedriftene Energi sitt årsmøte. Der deltok både Olje- og energiminister, Terje Aasland og statssekretær Elisabeth Sæther med innlegg. Begge kom med både skryt og gode ord til organisasjonen.

Både Aasland og Sæther orienterte kort om de aktuelle sakene som regjeringen jobber med på energifeltet. I tillegg var de fulle av lovord om Samfunnsbedriftene Energi og våre medlemmer. De fremhevet spesielt at vi har levert flere gode innspill til regjeringens arbeid. Blant annet ble det nevnt at vi har hatt gode og tydelige innlegg i saker som gjelder både nettregulering og sluttbrukermarkedet.
I diskusjonen med politisk ledelse ble det tatt opp spørsmål om regulering rundt vindkraft og sol, og det ble en diskusjon om hvordan om hvordan vi skal få bygget mer nett raskere. Hvilken rolle NVE og RME skal ha for å få dette til på en fornuftig måte var også en del av samtalen.

Mer spennende enn krevende

Selv om det har vært utfordrende tider mente Aasland at det ikke kunne være en bedre tid å være energiminister på enn akkurat nå. Ifølge statsråden har det vært mer spennende enn krevende.
Det er store utfordringer i energisektoren, som blant annet å sikre nok fornybar kraft og nettkapasitet. Her kreves det løsninger og regjeringen vil samarbeide med bransjen for å få til dette på en god måte. Det presiserte statsråden. Samtidig gjorde han det klart at det nå var viktig å se på muligheter og løsninger og ikke begrensninger for kraftsektoren i tidene framover.

Nytt styre og styreleder

På årets årsmøte ble flere endringer gjort i bransjestyret. Runar Lia ble valgt som ny styreleder for Samfunnsbedriftene Energis bransjestyre. Runar er administrerende direktør for Notodden Energi og har til nå vært styremdlem i bransjestyret. Margrethe Folkestad fra Hurum Energi ble gjenvalgt som styremedlem. I tillegg har Arne Tillung fra Kvam Energi rykket opp fra varamedlem og valgt inn som nytt styremedlem.
To nye varamedlemmer ble også valgt; Per Arne Edvardsen fra Sykkylven og Audun Grynningen fra Vidju.
Nestleder Birger Høyland fra Jæren Everk og styremedlem Gudrun Rollefsen fra Hammerfest Energi var ikke på valg i år.
Samfunnsbedriftene Energi ønsker det nye styret velkommen. Samtidig ønsker vi gi en stor takk til Kjell-Are Johansen fra Andøy Energi for mangeårig innsats som styreleder for Samfunnsbedriftene Energi.

Valgkomiteen

Jan Gunnar Thors fra Drangedal Energi ble gjenvalgt som nestleder av valgkomiteen. I tillegg kom Per Gunnar Markegård fra Hemsedal Energi inn i valgkomiteen som nytt medlem. Leder i valgkomiteen, Rune Nesheim i Voss energi, var ikke på valg.
Skjermdump fra SBE årsmøte 2023 med innlegg fra Statssekretær Elisabeth Sæther

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern