Søk

Strengere krav til kraftleverandører

Solid og skjerpet tilnærming fra RME

|
Publisert:
14. juni 2023

Samfunnsbedriftene Energi er svært fornøyde med at RME følger opp en skjerpet holdning rundt sanksjoner og krav til strømselgere. Nå forventer vi at regjeringen følger opp.

RME har kommet med forslag til reaksjons- og sanksjonsmidler for strømleverandører. slik vi også har spilt inn til RME og Forbrukertilsynet
Samfunnsbedriftene Energi er helt enige med vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, når han sier at «Strengere krav til å få konsesjon vil bidra til færre brudd på regelverket.» Vi tror likeledes at det er fornuftig at RME tillegges ansvaret for oppfølging og muligheter til sanksjoneringer - ettersom det også er de som står for godkjenning av omsetningskonsesjoner.

Venter detaljer

Samfunnsbedriftene Energi har etterlyst en klart skjerpet reaksjon overfor de strømselgerne som ikke overholder regelverket. Vi har foreslått et eget prikksystem, men ser at prinsippene vi har pekt på i dette systemet til dels dekkes inn av forslagene til RME. Vi ser imidlertid frem til å få mer detaljer rundt dette i en fremtidig høring, slik at det blir klart hva det konkret blir slått ned på, og tyngden på reaksjonene.
Det viktige her er at det blir gjennomført kontroller, at sanksjoner blir ilagt og tikke minst gjennomførte og fulgt opp. Det må i tillegg legges opp til sanksjoner som treffer hvert enkelt leverandør slik at det motiverer sterkt til å rette opp feil – og ikke minst hindrer nye overtramp.
Med disse forlagene, som også til en viss grad krever både lov- og forskriftsendringer, er det nødvendig å få på plass ekstra ressurser til RME slik at de i tilstrekkelig grad kan gjøre nødvendig oppfølging.

Venter på myndighetene

Forslagene er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, og vi forventer nå at departementet følger opp raskt med en høringsrunde på dette.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern