Søk

Prisopplysning:

Skjerpet forskrift fra 1. november

Person holder skjerm med smarthusfunksjoner.
Foto: iStock
|
Publisert:
5. oktober 2022

Barne- og familiedepartementet (BFD) har endelig fastsatt endringer i prisopplysningsforskriften. Disse trer i kraft fra 1. november og skjerper strømleverandørenes krav til opplysninger om strømavtaler.

Forslaget til ny forskrift var på høring frem til 30. mai i år. Samtidig ble det sendt på høring forslag fra Olje- og energidepartementet (OED) om skjerpet krav til hvilken informasjon kunden skal få på fakturaen, jf. forskrift om kraftomsetning og nettjenester.
Departementene mottok 25 høringssvar med merknader, og deriblant svar fra Samfunnsbedriftene Energi
Se Samfunnsbedriftenes høringssvar
Den oppdatert forskriften er noe forsinket, men er nå klar og gjeldende fra 1. november.
Se endringene hos Lovdata

Kan ikke varsle via Min side

De fleste foreslått endringer er tatt inn i forskriften. Vi merker oss at et av forslagene er justert, og nå i tråd med SBE sitt innspill. Det gjelder endringer i § 22, der det nå ikke lenger åpnes for muligheten til å varsle vilkårsendringer på Min side, heller ikke om dette er et aktivt valg fra kunden.
Varsel om endring skal nå sendes kunden senest 30 dager i forkant, mot 14 dager tidligere.
Utover dette blir det stilt betydelig skjerpede krav til opplysninger om avtaler og priser, både når det gjelder markedsføring og innhold i faktura.
Det er Forbrukertilsynet som vil føre tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern