Søk

Bærekraftsrapport 2022:

Sammen skaper vi en bærekraftig framtid

To menn som ser på dataskjermer i kontrollrom i havn.
– Vi skal rydde i vårt eget hus, men størst påvirkning har vi gjennom å legge til rette for at våre medlemmer kan bli mer bærekraftige, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. Her er han på besøk hos medlemsbedriften Borg Havn. Foto: Eirik Kirkman
|
Publisert:
21. juni 2023

– Det er sammen med medlemmene vi kan gjøre den største forskjellen, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene gir for første gang ut en rapport som utelukkende tar for seg arbeidet med bærekraft.
– Vi har et stort samfunnsansvar sammen med våre medlemmer, og må gjøre det vi kan for at vår felles klode skal være beboelig også for framtidige generasjoner. Vi jobber for likestilling, mangfold og et attraktivt og anstendig arbeidsliv, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Skal påvirke medlemmene

Han forteller at det er medlemmene som er utgangspunkt for tankene rundt bærekraft.
– Vi skal rydde i vårt eget hus, men størst påvirkning har vi gjennom å legge til rette for at våre medlemmer kan bli mer bærekraftige. Det gjør vi ved å bidra til at de blir trygge arbeidsgiverne med et anstendig avtaleverk, og gjennom politisk påvirkning slik at de kan utvikle bærekraftige produkter og tjenester til innbyggere og næringsliv. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha attraktive og trygge arbeidsplasser i bærekraftige lokalsamfunn, sier Brevik.
Forside av bærekraftsrapport.
For første gang har Samfunnsbedriftene laget en egen rapport om arbeidet med bærekraft. Last ned rapporten nederst i artikkelen.
Fagsjef for bærekraft Jill Johannessen i Samfunnsbedriftene forteller at den indirekte effekten legger føringer på arbeidet med bærekraft.
– I all hovedsak må vi vurdere vår bærekraftsinnsats på aktivitetsmål snarere enn effektmål. Det er likevel viktig å hele tiden ha bærekraft i pannebrasken og skru aktiviteten mot bærekraftsmålene vi har satt oss, sier hun.

FNs bærekraftsmål som rammeverk

Samfunnsbedriftene har i flere år hatt FNs bærekraftsmål som en viktig plattform, og den er lagt inn i visjonen "Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv".
Derfor var det naturlig å bruke FNs bærekraftsmål som rammeverk for bærekraftsarbeidet. Det samme gjør mange av medlemmene og andre virksomheter i Norge. Målene er også utgangspunkt for politikkutforming i både Norge, EU og resten av verden.
– Vi har ikke prøvd å rapportere på absolutt alle bærekraftsmålene, men valgt ut de som er mest vesentlige. Da klarer vi å prioritere de områdene hvor vi har størst mulighet til å påvirke, og som er viktigst for medlemmene våre, sier Johannessen.

Vi tar et skritt videre

Å ta bærekraft på alvor gir konsekvenser for strategiutforming, rapportering og styring. Det påvirker også hvilke krav som stilles til reiser og underleverandører, og om kurs og møter skal være digitale eller fysiske.
– Fra høsten går vi i gang med en ny bærekraftig virksomhetsstrategi. Målet er å innlemme bærekraft i alt vi gjør, og at det ikke skal være noe som kommer på siden eller i tillegg. I neste omgang vil strategien legge føringer for hvordan Samfunnsbedriftene skal rapportere på bærekraft, sier Johannessen.
Målet er at den nye strategien skal gi enda tydeligere retning for organisasjonen, tydeliggjøre hvilke saker man skal markere seg på, og gi grunnlag for kontinuerlig forbedring.
– Vi må hele tiden tenke på hva vi kan gjøre bedre for både mennesker og miljø, se etter nye løsninger, og være en arena for kunnskapsdeling og samarbeid, sier Øivind Brevik.
– Vi skal gjøre vår del, og så håper vi at du som leverer varer og tjenester til oss, du som er medlem og du som er innbygger, vil ha fokus på alle de små og store valgene du tar hver dag. Sammen skaper vi en bærekraftig framtid, sier Brevik.
Bærekraftsrapport 2022

Les mer om

Om rapporten

Samfunnsbedriftene har for første gang laget en rapport om sitt arbeid med bærekraft,
Målet med rapporten er å dokumentere arbeidet med bærekraft, men også å bruke den som en hjelp til å korrigere virksomhetens arbeid og se hva vi kan bli bedre på.
Rapporten er bygget opp rundt fire pilarer: 1. Arbeidsgiverne i fokus, 2. Ta vare på vår felles planet, 3. Attraktive og robuste lokalsamfunn, og 4. Orden i eget hus.
Bærekraftsrapport 2022
Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern