Søk

Rapporten «Nett i tide – om utvikling av strømnettet»

Positivt, men for lite fremoverlent fra Strømnettutvalget

Nils Kristian Nakstad og Terje Aasland i halvfigur.
MÅ FØLGES OPP: – Utvalget legger frem en rapport som peker ut flere viktige retninger som nå trenger politisk oppfølging, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi. Her mottar Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h) utredningen NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» fra utvalgsleder Nils Kristian Nakstad på en pressekonferanse i Oslo 14. juni 2022. Foto: Arvid Samland / OED
|
Publisert:
14. juni 2022

– Vi er i stor grad fornøyde med Strømnettutvalgets anbefalinger, men hadde ønsket oss at de var enda mer fremoverlente, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Strømnettutvalget ble nedsatt 11. juni 2021 for å se på tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, ivareta en samfunnsmessig utvikling av nettet med stor usikkerhet om forbruksutviklingen og mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. Den 14. juni overlevert utvalgsleder Nils Kristian Nakstad sin utredning til Olje- og energiminister Terje Aaslans.

Skulle vært mer fremoverlent

– Utvalget legger frem en rapport som peker ut flere viktige retninger som nå trenger politisk oppfølging, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.
Hun er stort sett positiv til forslagene i rapporten – som ikke kommer med de helt store nyhetene – men som presenterer løsninger som er gjennomførbare.
– Vi skulle gjerne sett enda litt mer fremoverlente forslag. Nå er det imidlertid viktig at man kommer i gang og at det settes klare frister for igangsettelse av tiltakene når de blir vedtatt i Stortinget.
– Det har vi stor tro på at de blir, ettersom det er lagt på et lavt konfliktnivå. Det gjør at de blant annet ikke i særlig grad har vurdert nye finansieringsløsninger slik Samfunnsbedriftene Energi har spilt inn, sier Bjelland.

Standardiserte prosesser

Det nærmeste man kommer er anbefalingen om at nettselskapene gis kostnadsdekning for tidlig utredning samt endringer i anleggsbidragsordningen.
– Det i hvert fall et steg i riktig retning, selv om det ikke er i nærheten av forskuttering av utbygging av nett, sier Bjelland.
Dagen etter overleveringen var Nakstad gjest på et webinar i regi av Samfunnsbedriftene Energi, der han utdypet noe mer hva som lå bak utvalgets vurderinger. sendingen finner du her.
Blant annet måtte Nakstad forklare nærmere hvorfor utvalget ikke hadde valgt å legge klare føringer for prioriteringer i nettet, slik mange nettselskap hadde ønsket seg.
- Hvis vi skal ivareta energilovens krav om objektive og ikke-diskriminerende kriterier, er det ingen grunn til å legge inn ytterligere prioriteringer, forklarte Nakstad i webinaret, der også stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (AP) og ansvarlig redaktør i Europower, Ole Petter Pedersen, deltok
– At man nå vil tydeliggjøre kriterier for tildeling av kapasitet basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier er jo positivt. Her må det imidlertid på plass en klar tidsplan slik at man forplikter seg til å få dette på plass så raskt som mulig. Det haster og det må skje nå, sier Bjelland.

Vil ikke forskuttere

Et av punktene Samfunnsbedriftene Energi har vært tydelig på, er at det er på tide å se på nye finansieringsløsninger. Bjelland har ved flere anledninger pekt på at det er mulig å se på oljenæringen og hvordan det i sin tid ble forskuttert infrastruktur for gassoverføringer. Dette burde være mulig å overføre, men her var ikke Nakstad enig og pekte på at slike forskutteringer uansett ville bli belastet forbruker, hvilket ikke ville være forsvarlig

Må ha handling

Utvalgets ønske om innføring av frister og fremdriftsplaner for nettutvikling, er helt i tråd med det Samfunnsbedriftene Energi har signalisert.
Så peker også utvalget på viktigheten av digitalisering i prosessen med effektiv utnyttelse av eksisterende nett. Dette gjelder ikke bare som innspill til regjeringen, men også som innspill til bransjeaktørene.
– I det hele tatt kommer utvalget med klare anmodninger også til bransjen – som at man må bli bedre på å utarbeide konsesjonssøknader. Det må vi ta inn over oss for å bidra til en mer effektiv nettutbygging, sier Bjelland.
– Det er mye positivt i rapporten, men nå vil vi gjennomgå denne nærmere for å se på detaljene i den. Det viktige er at man nå får handling og ikke flere utredninger.
Rapporten som også er en NoU, ble sendt ut på høring samme dag som den ble presentert. Nå har aktørene frist på seg til 30. september for å komme med innspill. Det vil definitivt Samfunnsbedriftene Energi gjøre.
Se presentasjonen av rapporten fra Nils Kristian Nakstad her.

Les mer om

Strømnettutvalget

Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. juni 2021 et offentlig utvalg som har vurdert utviklingen av strømnettet.
En viktig oppgave for utvalget har vært å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.
Strømnettutvalget la fram sin utredning den 14. juni, og du finner utredningen her og pressemeldingen her. Utvalget har egne nettsider som du finner her.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern