Søk

Ordføreropprop for bruk av jordkabler

Halvfigur av Tore Langset og Asle Strand.
Asle Strand (t.h.) i Samfunnsbedriftene Energi overleverer oppropet til direktør Tore Langset i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
30. november 2022

Varselet om nettselskapenes inntektsrammer for 2023 har engasjert svært mange nettselskap og deres eiere.

En rekke ordførere har i et opprop anmodet om at foreslått endring, der utbygging av jordkabel likestilles økonomisk med utbygging av luftlinje, ikke gjennomføres for 2023.
Oppropet kommer fra 12 nettselskap og deres eiere. Selskapene er alle medlem av Samfunnsbedriftene Energi og vi har overlevert brevet til RME på vegne av selskapene. Det er i tillegg oversendt NVE og OED til orientering.

Drastisk forverring

Ordførerne mener endringene knyttet til jordkabel vil medføre en drastisk økonomisk forverring av de økonomiske rammene. I tillegg vil en slik endring sende viktige signaler om at det fremover ikke bør satses på jordkabler, selv om øvrige samfunnshensyn tilsier en slik utbygging.
Ordførerne ber derfor om at varslet, mulig endret behandling av jordkabler stanses.
Samfunnsbedriftene Energi har tidligere gjennom flere høringer og i andre sammenhenger gitt uttrykk for samme bekymring rundt endring av rammevilkår. Det er også i seg selv svært uheldig med store og raske endringer av rammevilkårene.

Mange gode grunner

Det kan utvilsomt diskuteres om jordkabel er et rammevilkår, men det er en etablert praksis og selskapene har forholdt seg til RMEs signaler på dette området. Det er mange gode grunner til at selskapene bør legge jordkabel framfor å bygge luftlinjer og rammevilkårskorrigeringen har så langt støttet konsesjonskravenes signal om at jordkabel bør prioriteres.
Dette samsvaret bør videreføres.
Vi har også, utover problematikken rundt jordkabler, mottatt en rekke andre anmerkninger om at inntektsreguleringen ikke i tilstrekkelig grad hensyntar kommende utfordringer og at den ikke treffer presist nok. Dette gjelder enten det blir gjort justeringer i korrigeringen for rammevilkår eller ei.
Samfunnsbedriftene Energi har som nevnt, tidligere påpekt flere av utfordringene og vil fortsette å fronte behov for endringer i reguleringen.
I forbindelse med overleveringen av oppropet ga vi igjen uttrykk for at endret vektlegging fra 60/40 til 70/30 på normkostnad/egne kostnader, som er vedtatt innført fra 1.1.2023, i det minste bør utsettes og helst justeres i motsatt retning.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern