Søk

Skipsavfallsdirektivet

Nye regler om skipsavfall bør først gjelde fra 1. januar

Illustrasjonsbilde. Foto: Bodø Havn KF.
|
Publisert:
7. september 2023

Sammen med flere andre, sendte Norske Havner den 4. september et brev der vi ber regjeringen om å utsette innføringen av de nye reglene for levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.

Det var Norske Havner, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Kystrederiene og Nettverk fjord- og kystkommuner som i felleskap sendte et brev til Klima- og miljøverndepartementet.
Disse organisasjonene har vært involvert i den faglige gjennomføringen av det «skipsavfallsdirektivet».
Vi har hele tiden støttet hensikten med regelverket, som vi mener vil bidra til å redusere marin forsøpling.

Tidspunkt bør utsettes

Vi mener likevel at disse endringene i forurensningsforskriften ikke bør tre i kraft 1. oktober, slik det nå er lagt opp til.
Grunnen til at vi ønsker å utsette til 1. januar, er at informasjon til de berørte partene er svært mangelfull. Veilederen som skulle utarbeides av skipsavfallsprosjektet, er ikke kunngjort.

Veiledning må utarbeides

Manglende veiledning vil skape usikkerhet hos de ulike aktørene rundt hvordan de skal håndtere regelverket i praksis. Dette er svært uheldig da det nå er under en måned til 1. oktober.
Dersom regelverket først trer i kraft den 1. januar 2024, vil de berørte partene få tilstrekkelig veiledning til å gjennomføre endringene i sine virksomheter.
Men det er en forutsetning at myndighetene kommer på banen med tilstrekkelig informasjon.

Les mer om

Her finner du brevet som Norske Havner og samarbeidende organisajsoner har sendt til Klima- og miljøverndepartementet.
Brev om å utsette innføring av skipsavfallsdirektivet
Her finner du endringene i regelverket
Endringer i regelverk om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern