Søk

Effektbaserte tariffer

Ny nettleie – verken skrotet eller parkert

Person som putter ladekabel i elbil.
Effekt-tariffer skal gi strømkundene incentiver for å spre forbruket sitt mer utover døgnet, slik at man i større gra unngår «strømtoppene». Foto: Maxim Hopman / Unsplash
|
Publisert:
13. januar 2022

Samme dag som regjeringen lanserte sin midlertidige strømstøtteordning til husholdningene, kom den overraskende beskjeden: Frist for å innføre effektbaserte tariffer flyttes til 1. juli 2022.

Regjeringens pressemelding den 22. desember gjorde det klart at nettselskapene selv fikk valget om de ville beholde dagens tariffer fram til sommeren eller innføre effektbaserte tariffer fra årsskiftet. Først fra 1. juli 2022 blir det pliktig for nettselskapene å innføre ordningen om effektbaserte tariffer.
- Innføringen av den nye nettleien har vært kjent i god tid og nettselskapene har brukt mye tid og ressurser på å forberede seg på gjennomføringen. Slik forvirring i siste sekund er ikke bidragsytende til stabilitet hverken for selskapene eller husholdningene, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.
- Likevel er det bra at regjeringen nå innfører nettleien og åpner for fleksibilitet til de som skulle trenge det.

Utsettelsen ble ikke godt begrunnet

Slik Samfunnsbedriftene oppfattet regjeringens pressemelding fra den 22. desember, kom ikke begrunnelsen for utsettelsen av innføringen klart fram. Derimot ble flere gode argumenter for å innføre effektbaserte tariffer nevnt. Blant annet stod det:
«Effektbaserte tariffer kan bidra til å jevne ut strømforbruket slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre, og nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig.»
Inntrykket blir da at utsettelsen først og fremst er en del av en politisk hestehandel. Det er uheldig, for å si det mildt. Prosessen svekker tilliten til en nødvendig og viktig justering av tariffene.
Samtidig setter politikerne selskapene i en praktisk vanskelig situasjon. Og det etter at bransjen har brukt måneder på lojalt å følge opp tidligere politiske beslutninger, samtidig som de blir bedt om å gjennomføre ny strømstøtteordning med umiddelbar effekt.

Møte om nett-tariffene på nyåret

Samfunnsbedriftene mener det er flere gode argumenter for en innføring av effektbaserte tariffer og har vært en tilhenger av å få en god ordning på plass. Vi mener imidlertid at den politiske prosessen om det som nå viser seg å være en utsettelse, står til stryk.
Det tok vi også opp da vi møtte olje- og energiministeren den 20. desember i fjor. Vi satte her pris på at statsråden utrykte stor forståelse for situasjonen til selskapene og orienterte om at det ville bli innkalt til møte om tariffene på nyåret.
Samfunnsbedriftene merker oss at det i det politiske ordskiftet er fremmet ønsker om justeringer i ordningen før innføring. Dette har blitt avvist så langt av statsråden i det hun presiserer at tariffene ikke skal brukes til å fremme øvrige samfunnsnyttige samfunnsformål.
Vi følger tett med på utviklingen og informasjon fra departementet i denne saken, samtidig som vi fortsatt står klare til å tale nettselskapenes sak.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern