Søk

Svarer på oppfordring:

NVE ruster opp ved å øke bemanningen

Dronebilde av NVEs hovedkontor i Oslo.
NVE skal i nær fremtid ansette 22 nye medarbeidere, blant annet for å sette fart på nettkonsesjoner og havvind. Foto: NVE
|
Publisert:
27. januar 2022

I januar utlyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hele 22 stillinger. Over halvparten av de som ansettes skal arbeide med havvind og nettkonsesjoner. Neste steg blir smidigere prosesser og samhandling mellom etatene.

- Dette er veldig positive signaler fra NVE og myndighetene. Samfunnsbedriftene har både i budsjetthøring og i skriftlige innspill til myndighetene tatt til orde for å sikre nok offentlige ressurser for å redusere saksbehandlingstiden, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.
- Det er bra at dette blir fulgt opp, og positivt å se en rekke stillinger som nå er utlyst.
NVE har signalisert en kraftig oppbemanning i direktoratet. Tidligere i januar lyste NVE ut 22 stillinger i direktoratet. Det er et stort mangfold av oppgaver som tildeles de ledige stillingene og rangerer fra IKT-brukerstøtte til vassdragsforvaltning.
Vi merker oss at 12 av de 22 ledige stillingene er dedikert til havvind og nettkonsesjoner, hvor hvert av områdene får seks nye stillinger. Det ser nå ut som NVE bemanner sterkt opp for å holde tritt med den økende omstillingen og etterspørselen etter konsesjonsbehandling fra bransjen.
Samfunnsbedriftene har over lenger tid oppfordret myndighetene til å bevilge mer ressurser til direktoratet. Nå ser det ut som våre innspill har blitt tatt til etterretning og at det er bevilget en god del midler fra myndighetene.

Havvind og nettkonsesjoner blir prioritert

Det er interessant at over halvparten av de utlyste stillingene er dedikert til nettkonsesjoner og havvind. Det vitner om at disse områdene blir særlig prioritert fra myndighetene.
Samfunnsbedriftene mener det er særlig positivt at man bevilger mer ressurser til arbeid med nettkonsesjoner. Norge kommer til å trenge mye mer kraftnett fremover og nettselskapene ønsker å være framoverlente, men da må dagens saksbehandlingstid reduseres betydelig.
Derfor er det viktig at NVE bemanner opp, slikt at det er kapasitet til å behandle konsesjonssøknader fortløpende og redusere saksbehandlingstiden.
Men det er også forskjell mellom de to prioriterte områdene. Havvind er pekt på som et særlig satsningsområde for norsk verdiskapning av den nåværende regjeringen. For å bygge opp en helt ny næring trengs det et vidt mangfold av ressurser. Det fremkommer også i stillingsannonsene.
Eksempelvis er oppgavene for havvind av et mye bredere spekter enn stillingene for nettkonsesjoner. Det samme gjelder ønsket krav til bakgrunnskompetanse. I tillegg skal stillingene for havvind fordeles mellom to ulike seksjoner, mens nettkonsesjonsstillingene tilhører en seksjon i direktoratet.

Neste steg er samhandling og smidig prosesser

Samfunnsbedriftene er svært positive til at NVE bemanner opp for å møte økende trykk fra omstillingen. Samtidig vil vi minne om verdien av å etablere smidige og hurtige prosesser for saksbehandling - hvilket er minst like viktig som bemanning for å få ned behandlingstiden.
Vi mener myndighetene burde se på en rask innføring av slike smidige prosesser ved å legge opp til bedre koordinasjon og samhandling mellom etatene.
Vi ser gjerne at myndighetene tar i bruk erfaringer fra andre instanser som Innovasjon Norge, som i stor grad har lykkes med å redusere saksbehandlingstiden.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern