Søk

Innlegg i Dagens Næringsliv:

Nok, rimelig kraft er umulig med dagens system

En mann i dress står ved et podie og snakker mens en endre dame kledt i rosa kikker inn.
«Skal vi få utbygging av fornybar kraft i det tempoet energikommisjonen legger opp til, må vi ha nye løsninger». Det skriver direktør Truls Wickhom i en kronikk i Dagens Næringsliv. Her er han i en debatt på Arendalsuka 2023. Foto: Steinar Q. Andersen.
|
Publisert:
18. september 2023

Ny, fornybar kraft må til, men vi må bla opp om vi skal få nok energi raskt.

Strømprisutvalget, som regjeringen utnevnte i februar, har fått den umulige oppgaven å komme med en løsning på hvordan man bygger mer kraft og samtidig sikrer overskudd på kraft i et system der prising er basert på tilbud og etterspørsel. Skal vi komme oss rundt dette og få utbygging i det tempoet energikommisjonen legger opp til, må vi ha nye løsninger.
Det som markedet vanligvis ville løst over tid som følge av tilbud og etterspørsel, må løses mye raskere. Det krever politiske løsninger, og vi må betale for å få tiden ned, noe som jo også er en ting i et marked.
Forbrukerne ønsker ikke bare rimelige priser, men kanskje i enda større grad stabile kraftpriser. Det er også utbyggerne av ny kraft avhengige av, slik at man kan bygge ut fortere.

Mer stabile kraftpriser

Det kan gjøres på flere måter.
Ett eksempel er bruk av langsiktige kraftavtaler med en fastsatt pris. Slike brukes mye av industrien.
Et annet er bruk av differansekontrakter som sikrer utbyggerne en fastpris i en periode. Ordningen funger slik at dersom markedsprisen havner over «fastprisen», får staten tilbake penger, mens om prisen ligger under, så dekker staten inn mellomlegget.
Dette har også EU foreslått som en av løsningene for å skaffe nok fornybar kraft. Vi i Samfunnsbedriftene Energi har spilt inn lignende løsninger til Strømprisutvalget. En slik ordning ønsker regjeringen å bruke på havvind.
Hvorfor vil ikke regjeringen gjøre det samme for å sikre nye kraftutbygginger på fastlandet?

Politikere må på banen

Så langt har politikerne overlatt den herkuliske oppgaven å skaffe nok kraft til strømmarkedet alene. Ser man på utviklingen fra 2020 til 2023 har strømprisene sett ut som et jojo-triks fra 1990-tallet, med tidenes høyeste og laveste priser.
På samme tid har myndighetene skrudd kraftig til på skatteskruen. I våre øyne har de nedprioritert fornybarområdet, blant annet ved en beskatning som rammer fornybar hardere enn beskatningen av fossil kraft. Det er ikke holdbart og bidrar ikke til å nå klimamålene og det grønne skiftet.
Til innovasjon og ny teknologi er staten villig til hoste opp milliarder av kroner til risikoavlastende tiltak – nettopp for å dempe usikkerhet. Hvorfor vil den ikke gjøre det samme for å sikre den samfunnsviktige infrastrukturen som strømproduksjon er, og som «alle» er enige om at vi trenger mer av fremover?
Hva med den teknologien og innovasjonen som er avhengig av kraft for å utvikles?

Vi trenger kraften

Vel så viktig som kapital er å ha nok tilgjengelig kraft til å bygge ny, grønn industri. Den skal være bærebjelken for neste generasjons økonomi, på samme måte som kraft og industri har vært det siden Hydro åpnet sin første fabrikk på Rjukan i Tinn for over 100 år siden.
Energikommisjonen og bransjen har trykket på alarmknappen. Politikerne har nedsatt Strømprisutvalget. Det vil ikke gi oss en løsning med to streker under svaret, men kan gi oss et veikart. Til syvende og sist vil spørsmålet om hvordan vi sikrer nok kraft alltid bli en politisk beslutning.

Innlegget har vært publisert som kronikk i Dagens Næringsliv.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern