Søk

Mens vi venter 

Portrett av Terje Aasland.
Olje- og energiminister Terje Lien Aasland og Stortingets energiflertall må nå få fart og løsning på de mange energipolitiske sakene der vi venter på en avklaring. Foto: Bernt Sønvisen / Ap
|
Publisert:
7. april 2022

Et godt, norsk ordtak lyder: «Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves». Nei, jeg tenker ikke på kristenårets høydepunkt med Jesus’ oppstandelse, selv om det kunne være nærliggende med påskehøytiden umiddelbart rundt hjørnet. Mine tanker og tema for årets «påskebrev» tar utgangspunkt i et langt mer jordnært tema. 

«Mens vi venter....» er nemlig også en fristende oppsummering av dagens energipolitiske situasjon. Det utredes, nedsettes kommisjoner og varsles lovendringer mens ikrafttredelser utsettes i tid (se liste i faktaboks). Alt dette for å få bedre grunnlag – mer informasjon, om mye vi allerede har kunnskap om. Det er da fristende å spørre: Venter vi mest av alt på politisk vilje og mot i energipolitikken? En vilje til å ta overordnede, viktige og kanskje upopulære energivalg? En vilje til politisk styring?

Utfordringsbildet er krevende, med rekordhøye strømpriser i Sør-Norge, stadige strammere prognoser for tilgjengelig fornybar kraft, underinvesteringer i strømnettet og et europeisk kraftmarked i spagat mens en grusom og uforståelig krig raser i Ukraina. Så mangler det da heller ikke på politiske stemmer i den offentlige debatten med stadige nye og «enkle» løsningsforslag. Kreativiteten er til tider stor, hvert parti – sin energipolitikk. Men har vi fortsatt evne til å danne levedyktige og langsiktige kompromisser i energipolitikken, slik vi historisk har bygget grunnmuren i energinasjonen Norge?
Energipolitikk treffer nå folk flest. Det handler både om den enkeltes mulighet til å få dekket sitt strømbehov til en rimelig kostnad og etablering av nye grønne arbeidsplasser i lokalsamfunn som trues av fraflytting. Det er naturlig at dette hemmer den politiske kompromissviljen, året før et kommunevalg. Det som er helt sikkert, er at energikompromisser ikke vil gi alle alt, og da er frykten stor for at man straffes gjennom stemmeseddelen. 
Positivt er det derfor at regjeringen har fått på plass en midlertidig, og nå forlenget, strømstøtteordning. Den demper debattene noe. I tillegg er det satt i gang en rekke utredninger som kan, men etter vår mening ikke bør, gi muligheten til å «trø vannet» i mange måneder, kanskje år.
Mens vi venter er vi mange som gir innspill til kommisjoner og utvalg som arbeider i sine lukkede rom der bare byråkrater og (kanskje) styrende politikere vet hva som tenkes. Samtidig pågår en umenneskelig krig. En krig som også utløser energikriser, setter EU på regulatorisk hurtigspor og trigger en kreativ og åpen energidebatt i store deler av Europa. Nye og tidligere «uhørte» tanker undersøkes nå i største alvor enten det er makspriser på elektrisitet til husholdningene, minimumskrav for gasslagring eller superskatt på superprofitt i krigens kjølvann. Vi opplever nå europeiske utredninger i ekspressfart, åpne debatter som inkluderer tidligere «unevnelige» alternativ og en regulatorisk fremdrift som perler på en snor.
Hva vi vil i Norge? Vi vet ikke enda, vi venter. Men det er lov å håpe på gode løsningsforslag og politikere som kan enes om langsiktige retningsvalg, og stå fast ved disse, slik at vi kan forsterke og fornye en solid – og framtidsrettet grunnmur for energinasjonen Norge.
Det blir en spennende vår – god påske!

Les mer om

Cecilie Bjelland
Bilde av direktør Cecilie Bjelland. Foto: Jill Johannessen
(Tidligere direktør for Samfunnsbedriftene Energi)
907 04 496
Send en e-post

Vi venter på ...

  • Tilleggsmeldingen til energimeldingen: Opprinnelig varslet før jul, så januar, nå påske og dermed tidskritisk for at stortinget skal kunne behandle energimeldingen denne vårsesjonen

  • Strømnettutvalgets NOU: Nedsatt vår 2021 med frist 14 juni 2022. Varslet at arbeidet skal legges til grunn for energikommisjonens arbeid

  • Energikommisjonen: Nedsatt i vår med frist 15. desember

  • Ny nettleie: Ap og SV ble overraskende enige om å utsette ikrafttredelse 14. dager før det skulle tre i kraft. For å få fremdrift i denne saken har en rekke forbruker- og kraftorganisasjoner, inkludert Samfunnsbedriftene tatt til orde for en omforent løsning

  • Hurdalsløfter konkretisert i budsjett: Det er betydelige løfter i Hurdalsplattformen som ikke kom med i 2022 budsjettet. Nå venter vi på oppfølgningen, herunder utjevning av nettleie som er viktig for våre medlemmer

  • Vindkraft: – ny start på konsesjonsbehandling, men nødvendige endringer i plan og bygningsloven forventes tidligst i 2023

  • Havvind og hybridkabler: «Alle» vil ha havvind, «ingen» er fornøyd med premisser og arealomfang. Vi venter på utredning av områder og hybridkabler

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern