Søk

Innspillsmøte til OED

Maratonløp med innspill på Energikommisjonen rapport

Truls Wickholm i helfigur som holder innledning fra talerstol.
Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi, presenterte våre inspill, og deriblant forslag om en helhetlig nasjonal energiplan. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
30. mars 2023

Det er stor interesse for og mange meninger om energikommisjonens rapport. Det kom også frem under OED sitt innspillsmøte til Energikommisjonens rapport som ble arrangert 30. mars.

Samfunnsbedriftene Energi, stilte med både næringspolitisk rådgiver, Mona Adolfsen, og direktør Truls Wickholm, der sistnevnte presenterte våre synspunkter og overordnede innspill. Utvidede og mer detaljerte innspill sendes inn til departementet før høringsfristen 2. mai.
- Ambisjonsnivået for energiforbruk og faktisk forventet produksjon henger i dag ikke sammen. Vi etterlyser derfor en helhetlig nasjonal energiplan, påpekte Wickholm, som ett av de sentrale punktene i Samfunnsbedriftene Energi sitt innspill.

Må endre inntektsreguleringen

I tillegg understreket han viktigheten av å foreta en endring i inntektsreguleringen.
- Vi må få på plass et inntektssystem for nett som gjør det lettere å ligge i forkant, og der lokale energiselskap kan spille en viktigere rolle i utbygging av ny kraft, sa han.
For Samfunnsbedriftene er det viktig at man ser den viktige rollen lokale energiselskap kan spille for å få på plass ny kraft. Kompetansen på energi og nærheten til kommunen gjør at disse selskapene vil bli viktige for å lykkes. Dersom norske kommuner får mulighet til å delta på eiersiden i ny kraftutbygging vil dette også være med på fremskynde utviklingen vi trenger.
Olje- og energiminister Terje Aasland åpnet innspillsmøtet på Ingeniørenes Hus torsdag 30. mars
Samfunnsbedriftene Energi er positive til at kommisjonen er ambisiøs i sine mål, men er som mange andre skeptiske til om det er mulig å nå målene som er satt. Utgangspunktet er imidlertid lagt og nå må det handling til. Forslag og innspill vil det ikke mangle på. Bare på dette innspillsmøtet møtte over 50 organisasjoner og selskap. Svært mange var generelt positive til retningen på rapporten og pekte også på viktigheten av energieffektivisering.

Forskuttering av nett

I likhet med oss var også flere inne på områdene som forskuttering av nett og prioritert tilgang fremfor prinsippet om «førstemann til mølla». Også skattepolitikk og inntektsfordeling mellom stat og kommune ble trukket frem.
I tillegg var flere naturvernorganisasjoner fremme med argumenter for bevaring av natur og klima.
- Det er uansett en styrke i det norske demokratiet at regjeringen setter av en hel dag til å lytte til over femti innlegg, avslutter Wickholm.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern