Søk

Forsyner Andøya Space Center med strøm og fiber

Lite nettselskap sikter mot verdensrommet

Lagbilde av deltakere på bedriftsbesøk.
Andøy Energi ledes av Kjell Are Johansen (nr. to fra høyre), som også er styreleder i Samfunnsbedriftene Energi. Han tok med Kristian Dahl Larsen, Mona Adolfsen, Cecilie Bjelland og Asle Strand til Andøy Space Port. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
23. mars 2022

Man skal definitivt ikke undervurdere viktigheten av små kraftselskap. Andøy Energi er et mindre selskap, men med store oppgaver. Nå skal selskapet sørge for strømnett og fiber til nytt utskytingsområde for raketter med små satellitter. 

Kraftselskapene over hele landet har ekstremt viktige funksjoner. Selskaper i alle størrelser har samfunnskritiske oppgaver. Ikke minst sørger de for livsnødvendig infrastruktur som strømnett og fiber, som også er med å utvikle teknologi og samfunn i større målestokk. Det gjelder også noen av de mindre kraftselskapene.
Det fikk vi klare eksempler på da hele energi-teamet i Samfunnsbedriftene tok en studietur til Vesterålen/Lofoten, der vi startet besøket hos Andøy Energi. Selskapet er i fusjonsforhandlinger, men satser like fullt offensivt, ikke minst på fiberutbygging.
De har sørget for at det er rikelig med høyhastighetsfiber til det nå godt besøkte; Andøy Space Port, et senter for oppskyting av forskningsraketter og små satellitter.

Nye utskytninger

Vi i energi-teamet fikk med oss et interessant besøk på Spacesenteret, der vi fikk et lite innblikk i hva som tilbys besøkende og studenter av digitale opplevelser og informasjon. Her ligger det godt til rette både for de som søker kunnskap og de som vil videreutvikle denne kunnskapen.
Bredbåndselskapet til Andøy Energi, Nordlysnett skal nå også legge til rette for nye utskytninger i verdensrommet. For Andøy Space Port er i ferd med å bygges nytt utskytingsområde, og til det kreves mer høyhastighetsfiber.
Ferden mot verdensrommet har imidlertid ikke alltid vært opplagt for selskapet. Tidligere var stamnettet nærmest utilgjengelig å nå fra Andøy. Men i 2003 endret dette seg da NASA signaliserte et behov for høyhastighetsforbindelse mot den norske satellittstasjonen SvalSat på Svalbard. Da fikk Andøy endelig muligheten til fast tilkobling til stamnettet.
Kabelen fra Svalbard går i land i Andøy, og derfra videre inn til Harstad hvor den er koblet på resten av internett. Det var nettopp ved å kombinere ressursene hos Andøya Rakettskytefelt og Andøy Energi, at Nordlysnett ble dannet.

Fusjonssamtaler

Nå satses det videre på bredbåndsdriften som også har bidratt positivt økonomisk til selskapet over flere år. Det er likevel krevende å drive et lite kraftselskap i et værutsatt område som Andøya. Andøy Energi er derfor i fusjonssamtaler med flere nærliggende selskap for å finne ut om det er andre løsninger enn dagens struktur som kan fungere mer optimalt og effektivt.
Ikke minst er det krevende å skulle drifte nettet i værutsatt område. Og det blir ikke enklere med ytterliggere elektrifisering. Nettet til de i dag rundt 3.700 kundene vedlikeholdes og driftes av rundt 20 ansatte.
Men det må også oppgraderes og en del linjer legges nå i bakken. Det koster, og selskapet antar at de i løpet av de neste 10 årene må investere 350millioner kroner i distribusjon og regionalnett. Det er et løft selskapet enten må ta alene, eller som en del av en større enhet. En avgjørelse er ventet om kort tid.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern