Søk

Klart for ny nettleiemodell fra 1. juli

Nettmast i solnedgang.
Foto: iStock
|
Publisert:
6. mai 2022

Langt på overtid, men endelig er ny nettleiemodell på plass. Den trer i kraft fra 1. juli og evalueres etter to år.

Regjeringen har etter innspill fra nettselskaper og organisasjoner har regjeringen besluttet hvordan den nye nettleiemodellen skal innrettes.
- Vi er glade for at regjeringen endelig konkluderer på den eneste farbare løsningen slik denne saken har utviklet seg. Langt på overtid, men nå kom den endelig, kommenterer Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.
Samfunnsbedriftene har sammen med flere andre organisasjoner og nettselskap, tidligere spilt inn sine klare anbefalinger for ny modell. Det var forventet at denne skulle foreligge tidlig i mai for at nettselskapene skal kunne gi god og tidlig nok informasjon til sine kunder om endringer dette vil medføre.

Maks 50 prosent i energiledd

Nettbransjen og organisasjonene anbefalte at energileddet skal utgjøre minimum 50 prosent. Olje- og energidepartementet varsler imidlertid at det innføres en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er bedt om å foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024.
Øvrige bestemmelser i forskriften trer i kraft som planlagt 1. juli 2022.

Målet er utjevning og effektiv bruk av nettet

Departementet fastsatte i 2021 en forskriftsendring om effektbasert nettleie som skulle tre i kraft 1. januar 2022. Etter en overraskende helomvending like før jul i fjor ble kravet om effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet utsatt til 1. juli 2022.
— Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.
Som nettselskapene også tidligere har påpekt, vil ikke effektbaserte tariffer øke nettselskapenes tariffinntekter.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern