Søk

Hvem skal lede Statkraft?

Mann som jobber på toppen av en vindmølle, med utsikt over natur.
Statkraft kan i mye større grad bli en nasjonal samarbeidspartner og investor – fremfor å investere i vindkraft utenfor Norge, slik de nylig har gjort i Sverige, skriver Truls Wickholm i denne kommentaren. Bildet er fra Stamåsen vindkraftpark i Nord-Sverige som Statkraft har bygget. Foto: Mathias Kjellsson / Statkraft
|
Publisert:
15. november 2023

Norges største kraftprodusent er eid av folket. Selskapets nye toppsjef må være en samfunnsbygger som kan sette tempo og retning for hele den norske kraftbransjen. Hun må også satse mer på kraftproduksjon her hjemme.

Vi har ingen planer om å blande oss inn i hvilken person som skal lede Statkraft de neste årene. Men vi har selvsagt klare oppfatninger om hvilke kvaliteter hun bør ha.
Statkraft er heleid av staten og Norges største kraftprodusent. Dermed er det en svært viktig samfunnsaktør som er eid av folket. Valgene Statkraft tar de neste årene vil påvirke hvordan vi lykkes med flere av våre mål i samfunnet generelt og kraftbransjen spesielt.

Store endringer

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har varslet sin avgang etter 14 år i stillingen. Siden han tiltrådte har det skjedd store endringer i kraftbransjen.
Med Parisavtalen i 2015 forpliktet verden seg til å begrense klimaendringene, og det ble sendt marsjordre til verden om å investere mer i fornybar energi. Både Energikommisjonen (februar) og Klimautvalget 2050 (oktober) har understreket behovet for dette i sine rapporter det siste året.
Vi står overfor en global og nasjonal omstilling til et helelektrifisert samfunn. Da må vi ha forventninger til det som ifølge Kapital (2022) er Norges 8. største selskap.
Statkraft omtaler ofte seg selv som et rent kommersielt selskap. Det skal det fortsette å være, men med selskapets posisjon i samfunnet kommer det også et ansvar utover dette. Gjennom sin størrelse, tilstedeværelse og kompetanse, kan selskapet sette tempo og retning for en hel norsk kraftbransje. Den posisjonen er ikke fullt utnyttet i dag.
Statkraft-sjefen vil bety mye når vi skal gjennom vår tids største grønne omstilling. Vi ønsker ikke en forvalter som bare maksimerer kapital, men en samfunnsbygger som også forstår samfunnsansvaret som følger det å lede et av landets viktigste selskaper. 
Den nye sjefen må se de nasjonale utfordringene og bruke Statskrafts muskler til å sette Norge i førersetet internasjonalt gjennom endringer vi skaper her hjemme.

Mer satsing i Norge

Det er flott at Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi med virksomhet i flere verdensdeler. Men like viktig er det med satsing i Norge, der vi har et åpenbart og økende behov for mer kraftproduksjon.
For å klare dette må Statkraft ta hele Norge i bruk. Den nye toppsjefen må søke samarbeid og partnerskap med alt fra store regionale til mindre lokale kraftprodusenter. Ved å trekke veksler på alle våre ressurser, vil hun bidra til utbygging av mer fornybar energi i Norge.
Vi har ved flere anledninger sagt at lokal forankring i kommuner og kommunale selskaper er nøkkelen til å få lokal aksept for vindkraftutbygging på land. Her kan Statkraft i mye større grad bli en samarbeidspartner og investor – fremfor å investere i vindkraft utenfor Norge, slik de nylig har gjort i Sverige. Den nye Statkraft-sjefen må være en fremoverlent leder som ser på kraftinvesteringer i Norge med nye øyne.
I denne kronikken har jeg omtalt den nye Statkraft-sjefen som «hun». Det er ikke tilfeldig. Vår bransje har mange menn, og bare en knapp fjerdedel er kvinner. Heldigvis har det vokst fram svært mange dyktige kvinnelige ledere.
En kvinnelig Statkraft-sjef vil forsterke signalet om at dette er en bransje for alle. Ambisiøse klimamål og storstilt elektrifisering av samfunnet, gjør kraftbransjen helt sentral i utviklingen av det norske samfunnet. Da må også bransjen være attraktiv for – og hente talenter fra – hele befolkningen.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Altinget.)

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern