Søk

Bærekraftige samfunnsbedrifter

Går i bresjen for bærekraftig biogassproduksjon i Nord-Norge

Illustrasjon av Rå Biopark i Skibotn (kilde Rå Biopark).
|
Publisert:
29. juni 2023

Avfallsselskapet Remiks i Tromsø går i bresjen for et bredt samarbeid om å etablere et bærekraftig biogassanlegg i Nord-Norge. I dag blir matavfallet kompostert og omgjort til jord.

Seks avfallsselskap i Nord-Norge har gått sammen om å opprette Rå Biopark, som omtales som det største miljøsamarbeidet i nord. Landsdelen trenger mer fornybar energi til det grønne skifte.
- Biogassanlegget er en unik mulighet for Nord-Norge til å håndtere det organiske avfallet i regionen og samtidig skaffe sårt tiltrengt fornybar energi til transportsektoren, sier Britt M. Limo, administrerende direktør i Remiks.
Illustrasjonen viser på den ene siden, innsatsfaktorene som går inn i biogassproduksjonen, som matavfall fra private husholdninger, slam og fiskeavfall, og på den andre siden, produktene som kommer ut, som flytende biogass til biler, og bi-produktene bio-Co2, gjødselspellets og biokull (kilde: Rå Biopark).

Erstatter 5 millioner liter diesel

Anlegget for biogass- og biokullproduksjon er planlagt bygget i Skibotn i Storfjord kommune, som ligger omtrent midt mellom alle de seks avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Avfallsservice AS, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap. Bak Rå Biopark står 26 eierkommuner, mens 41 kommuner fra Lofoten til Nordkapp ønsker å levere matavfallet ved anlegget. Årlig skal anlegget ta imot cirka 60.000 tonn organisk avfall fra husholdninger og næringsliv, avløpsslam og fiskeslam og -ensilasje fra akvakulturnæringen.
- Alle avfallsselskapene som står bak Rå Biopark har et klart mål om å bidra til en langt bedre energiutnyttelse av matavfall og slam enn å lage kompostjord. Gjennom lukkede systemer skal Rå Biopark produsere flytende biogass som tilsvarer mer enn 5 millioner liter diesel eller 50 GWh i året som er det årlige forbruket til 2500 husstander, sier daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå Biopark.
Rå Biopark har fått tilsagn om støtte fra Enova på 39 millioner kroner til etablering av biogassproduksjon i Skibotn, samt støtte til tre fyllestasjoner og innkjøp av biler som skal gå på flytende biogass på til sammen 18 millioner kroner.

Ny teknologi skal gi bærekraftige produkter av «bioresten»

Når det produseres biogass sitter anleggene igjen med store mengder biorest, omtrent på nivå med substratmengden som føres inn i anlegget. Denne bioresten er en næringsrik masse som minner om tynn husdyrgjødsel, og egner seg godt som gjødsel til planter. Men i Nord-Norge og på Vestlandet er jordbruket som kan ta imot gjødsel fra biogassanlegg begrenset. Det har bremset utviklingen av biogassanlegg i disse landsdelene.
- Ny teknologi har gitt oss flere muligheter til å utnytte bioresten på en bærekraftig måte. Planen er å produsere biokull, som er velkjent teknologi i utlandet, men Rå Biopark er første anlegget i Norge som vil ta den i bruk på denne måten. Biokull har mange bruksområder som jordforbedring, tilsetningsstoff i sement, fjernvarme, og i prosessindustrien, sier Limo.
Biokull har den unike egenskapen at den binder CO₂, noe som gir et sterkt bidrag til reduksjon av klimautslipp.
Remiks-direktøren har også stor tro på bio-CO₂ som har et stort bruksområde fra veksthus og kjøling til kullsyreholdig drikke.
- Og så skal vi produsere bio-Co2. Det er et restprodukt når du oppgraderer biogass til flytende biogass. I Nord-Norge i dag så må tilsvarende Co2 fraktes med bil sørfra.
Få også med deg historien om dagens håndtering av fiskeslam, der mesteparten går rett på havet, ifølge Remiks-direktøren Britt M. Limo.

Milliardavtale på plass

Nylig inngikk Rå Biopark intensjonsavtale med Barents NaturGass om salg og distribusjon av biogass til en verdi av 1,2 milliarder kroner.
Rasmussen omtaler avtalen som en milepæl for nordnorsk næringsliv.
- Nå er vi et langt steg nærmere realisering av bioparken i Skibotn, som vil være et viktig bidrag til det grønne skifte i nord. Endelig investeringsbeslutning tas på senhøsten, sier han.

Barents NaturGass sender årlig ut 2000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. I avtalen med Rå Biopark skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner i Nord-Norge.
– For oss i Barents NaturGass vil dette bety et paradigmeskifte der vi får inn biogass i produktmiksen vår. For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det. Derfor er det ekstremt viktig for oss å være en del av dette spennende industriprosjektet i nord, sier salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents NaturGass.
Barents NaturGass har signert intensjonsavtale med Rå Biogass, som betyr at de introduserer biogass i energimiksen i vogntogene de sender ut med naturgass fra Melkøya (foto: Jill Johannessen)..

Interessen for biogass har gått taket

Etterspørselen etter biogass har økt kraftig etter at Russland gikk til krig mot Ukraina og Europa svarte med å boikotte russisk gass. Tyskland måtte se seg om etter alternative kilder og tråler markedet i Norge og resten av Europa for biogass. Flere biogassanlegg i Norge sender deler eller hele produksjonen sin til Tyskland, som betaler velvillig.
- Vi kunne solgt hele produksjon i det europeiske markedet, men Rå Biopark er et nordnorsk industriprosjekt og eierne har bestemt at gassen primært skal brukes i Nord-Norge for å utvikle landsdelen, sier Remiks direktøren Britt Mathisen Limo.
Daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge bekrefter at etterspørsel etter biogass nå er så stor at dagens produksjonsvolum ikke lenger klare å mette markedet.
- På mange måter har Ukraina-krigen ført til en fortgang i det grønne skifte i Europa. Aldri har etterspørselen etter biogass vært større og knappheten på energi til nye grønne industrieventyr har forsterket troen på at biogass vil bidra til å avlaste et anstrengt energimarked og være et viktig bidrag i fremtidens energimiks, sier von Hall.

Fakta om Rå Biopark

Bak etableringen står de seks avfallsselskapene Hålogaland Ressursselskap IKS (33,40 %), Remiks Miljøpark AS (33,40 %), Reno Vest IKS (14,20 %) Avfallsservice AS (12,00 %) Lofoten Avfallsselskap IKS (5,00 %) og Finnmark Ressursselskap (2,00 %).
Over 60.000 tonn med organisk avfall (matavfall, slam, fiskeavfall mm) fra husholdninger og næringsliv fra 41 kommuner skal omgjøres til rundt fem millioner liter biogass i en ny fabrikk i Skibotn.
Kostnadsrammen på hele prosjektet var opprinnelig på 300 millioner, men er blitt betydelig høyere hovedsakelig på grunn av svekket kronekurs/valuta.

Enova har støttet fabrikken med 39 millioner kroner, etablering av fyllestasjoner med 14,4 millioner og innkjøp av 16 biler med et samlet beløp på vel 3 millioner kroner. I tillegg til biogass vil det også bli produsert verdifulle biprodukter som biokull og bio-CO2
Les mer om Rå biopark

Fakta om biogassproduksjon i Norge (2022)

56 anlegg
Produserer 736 GWh
Årsverk 215
Kilde

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern