Søk

Full fart fra årets begynnelse

Truls Wickholm og Audun Grynning i halvfigur.
Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi og Audun Grynning i Hallingdal kraftnett, deltok begge i møte med olje- og energiminister Terje Aasland i slutten av januar. Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
9. februar 2023

Vi har fått ny sjef på plass i energi-teamet. Sammen har vi allerede hatt flere besøk på Stortinget, hos reguleringsmyndighetene og ute hos medlemmer. Her er en kort oppsummering av årets første måned.

Energi-teamet i Samfunnsbedriftene fortsetter jobben med å synliggjøre energipolitiske problemstillinger overfor sentrale politikere. Det er viktig for å kunne få gjennomslag for endringer som vil være til nytte for våre medlemmer.
Allerede 5. januar møtte fagsjef Asle Strand og næringspolitisk rådgiver, Kristian Dahl Larsen, representanter fra Senterpartiet, der de blant annet trakk frem viktigheten av å jobbe for nettutjevning og forsering av utbygging av strømnettet.
Dette ble også tatt opp i senere møter med Høyre og med Frp. Truls Wickholm hadde bare to dager i sjefsstolen før han sammen med næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen møtte representantene fra Høyre den 11. januar. Også her ar nettutbygging et sentralt punkt, men også fastprisavtaler og Høyres 12-punkts forslagsliste til mer energi ble diskutert.

Fortløpende møte-plan

Wickholm fortsatte påfølgende dag med et møte med Frp, denne gangen sammen med Kristian Dahl Larsen. I dette møtet ble skissen om en nasjonal plan for kraftproduksjon og forbruk, noe tilsvarende av nasjonal transportplan, lagt frem. Dette er også ideer og planer vi jobber videre.
Også OED har fått møte vår nye sjef, og det allerede ved flere anledninger. Først var Wickholm og Asle Strand i møte med OED 16 januar, der flere av våre kjernesaker ble presentert, deriblant forslagene rundt en nasjonal plan for kraftproduksjon og forbruk.
I tillegg møtte Wickholm olje- og energiministeren sammen med de andre bransjeorganisasjonene og noen nettselskap i et møte 30 januar. Også her kunne Samfunnsbedriftene Energi legge frem forslag som er viktige for en bedre hverdag for våre medlemmer. Det gjelder ikke minst mulighetene for forsert nettutbygging og større tillit til de lokale nettselskapene slik at de vil kunne operere mer effektivt under dagens rammer.
Innimellom dette har det også vært flere møter hos reguleringsmyndighetene, samt møter med medlemmer, både digitalt, og et besøk hos Notodden Energi.

Energikommisjonen

Nå har vi beveget oss over i februar, som startet med at Energikommisjonen la frem sin rapport. Samfunnsbedriftene Energi fulgte selvsagt opp også denne rapporten, og fikk kommisjonens leder, Lars Sørgard på besøk allerede morgenen etter for å diskutere rapporten sammen med sentrale politikere og Truls Wickholm.
Nå fortsetter vårt arbeide med politisk påvirkning for å legge til rette for en bedre hverdag for alle våre medlemmer.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern