Søk

Strømprisutvalget:

Forventer flere konkrete løsninger og færre misforståelser

Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi forventer at strømprisutvalget leverer en rapport i høst som både oppklarer misforståelser og har konkrete tiltak. Her er han på befaring på inntaket til Grunnåi Kraftverk i Seljord. Foto: Steinar Q. Andersen
|
Publisert:
8. juni 2023

– Strømprisutvalget må rydde opp i alle misforståelser og forestillinger om hvordan strømprisen blir til.

Det sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
– Samtidig må de gi politikerne en tydelig pekepinn på hvordan de kan treffe valg som klarer balansen mellom å bygge ut kraft og ha priser som er akseptable for folk og næringsliv, sier han.
Wickholm håper rapporten fra strømprisutvalget vil skille seg ut i forhold til en del tidligere utvalg på energiområdet.
– Vi har hatt nok utvalg som bare beskriver problemene, og som ikke foreslår konkrete løsninger. Derfor har vi klare forventninger til strømprisutvalget.

Strømprisrapport til høsten

I starten av måneden var Truls Wickholm i Seljord hvor Samfunnsbedriftene Energi hadde invitert til seminar for nettverk for kraftprodusenter. Dit var også energirådgiver Jørgen Bjørndalen i DNV invitert – i kraft av å være sekretær for ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.
Regjeringen nedsatte ekspertutvalget i februar, under ledelse av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi, og de skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober.
Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet. Utvalget skal bygge på relevant arbeid fra Energikommisjonen.

Tre pristrender

Ekspertutvalget er bare midtveis i arbeidet, men sekretær Jørgen Bjørndalen kunne likevel fortelle litt om de pågående diskusjonene. Blant annet trekker han fram tre tydelige trender for strømprisen:
– For det første må vi regne med en annen type prisvariasjon enn det vi har hatt tidligere. For det andre kan vi regne med at prisnivået blir høyere, ganske enkelt fordi klimapolitikken som slår inn gjør at prisen blir høyere enn for ti år siden – og det nesten uavhengig av krigen i Ukraina. Og for det tredje kan det skje ting i strømmarkedet som ingen hadde tenkt seg på forhånd, sier Bjørndalen.
Han legger spesielt vekt på det siste punktet, at det kan dukke opp uforutsette ting – sorte svaner – som kan endre mye i markedet
– Vi må regne med at det kan komme en ny sort svane som gjør at vi trenger en strømstøtte 2.0. Jeg tror derfor at strømprisutvalget må diskutere hvordan fremtidige strømstøtteordninger kan komme til å se ut.

Forståelig norsk

Bjørndalen legger vekt på at det er et skrivende ekspertutvalg som skal levere en rapport, og ikke en NOU. Dermed står de litt friere i form og innhold.
Jørgen Bjørndalen i halvfigur som holder foredrag.
Energirådgiver Jørgen Bjørndalen i DNV var invitert til samlingen for kraftprodusenter – i egenskap av å være sekretær for strømprisutvalget. Foto: Steinar Q. Andersen
– Utvalget gjør ikke jobben sin hvis det ikke forklarer i forståelig norsk hvordan og hvorfor prisene varierer i løpet av døgnet. Det blir nok en «lærebokdel» i rapporten, og der er det naturlig at for eksempel effekten av skatt vil bli berørt, sier han.
Bjørndalen forteller at det har kommet opp hele 439 ulike strømtiltak i diskusjoner i EU og medlemslandene. Selv har det norske strømprisutvalget en foreløpig bruttoliste med rundt 50 tiltak, men Bjørndalen innrømmer at det er noen dobbeltgjengere.
– Ambisjonen til ekspertutvalget er å evaluere alle tiltak som kommer på bordet, sier Bjørndalen.
Flere av deltakerne på kraftprodusentsamlingen i Seljord kom med innspill på direkten, og Bjørndalen konkluderte med at listen nå var blitt lenger. Han tar gjerne mot enda flere innspill.
Gruppebilde av deltakere på seminar.
Deltakerne på nettverkssamlingen for kraftprodusenter i Seljord. Fra venstre: Odd Røvang (Kraftia), Tor Masdal (Vang Energiverk), Arild Hamre (Vest-Telemark Kraftlag), Alf Vee Midtun (Rauma Energi), Olav Vehusheia (Ren Røros), Per Rune Storødegård (Skjåk Energi), Jan Gunnar Thors (Drangedal Kraft), Mona Adolfsen (Samfunnsbedriftene), Truls Wickholm (Samfunnsbedriftene), Rune Nesheim (Voss Energi), Kristian Dahl Larsen (Samfunnsbedriftene), Per Arne Edvardsen (Sykkylven Energi), Svenn-Erik Rafoss (Vest-Telemark Kraftlag) og Ketil Kvaale (Vest-Telemark Kraftlag). Foto: Steinar Q. Andersen
Hvis noen medlemmer i Samfunnsbedriftene Energi har innspill og kommentarer til utvalget, er det bare å sende en e-post til truls.wickholm@samfunnsbedriftene.no, så formidler vi det videre.

Forsyningssikkerhet

Da ekspertutvalget ble nedsatt, la olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vekt på at modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt.
– Det er også viktig å gi nødvendige insentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier Aasland.
Også utvalgsleder Inge Røinaas Gran trakk fram forsyningssikkerhet i en pressemelding ved nedsettelse av utvalget.
– Strømpriser er et tema som engasjerer og berører vanlige husholdninger, industri og næringsliv, i tillegg til at det også påvirker forsyningssikkerheten vår. Jeg ser fram til å sette i gang med dette viktige oppdraget sammen med et ekspertutvalg bestående av svært kompetente personer, sier Gran.
Strømprisutvalgets mandag

Les mer om

Strømprisutvalget

Ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm ble nedsatt av regjeringen 15. februar 2023.
Ledes av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi.
De øvrige medlemmene er Håkon Taule (Thema Consulting), Petter Vegard Hansen (Refinitiv), Lene Hagen (Volue), Jannicke Hilland (Telenor Infrastruktur), Kristin Bjella (Advokatfirmaet Hjort), Markus Hoel Lie (professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø), Svein Sundsbø (tidligere statsråd for Sp og konserndirektør i Elkem), Nina Lillelien, (NHO), Nora Hansen (LO).
Utvalget levere en rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober.
Pressemelding om utvalget
Strømprisutvalgets mandat

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern