Søk

Skjerper krav for strømselgere

Foreslår «prikksystem» og innføring av karantenetid

Samfunnsbedriftene Energi ønsker skjerpede krav for strømselgere og foreslår blant annet prikkbelastning ved overtredelse av lover og forskrifter. Foto: Scott Graham/Unsplash
|
Publisert:
20. april 2023

Våre medlemmer er lei av å bli satt i bås med de selskapene som opptrer useriøst. Derfor foreslår Samfunnsbedriftene Energi kraftfulle strengere sanksjoner ved overtramp av lover og forskrifter, og tøffere krav for å starte opp igjen.

Strømsalgselskapene har fått mye kritikk, spesielt i løpet av det siste året. Bransjen har fra politisk hold fått beskjed om å rydde opp. Samfunnsbedriftene Energi tar det på alvor og foreslår derfor betydelig skjerpede tiltak over strømselskap som ikke følger lover og forskrifter og som dermed svekker tilliten til samtlige aktører i bransjen.
– Våre medlemmer, med sterk lokal tilhørighet, møter sine kunder i hverdagen, som i barnehagen og på matbutikken. Det nytter ikke med lokketilbud eller useriøse avtaler. Da blir det kleint på foreldremøtene på skolen, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.

Brev med forslag til krav og sanksjoner

Samfunnsbedriftene Energi opplever at det har vært bred enighet om fri konkurranse, også fra myndighetene. Tar man vekk for mange salgskanaler, muligheter for markedsføring og innfører strenge restriksjoner på påslag og avtaletype, så tar man vekk det meste av mulighetene som ligger i nettopp et fritt marked.
Et velfungerende marked med priser og prissignaler som blir forstått av forbrukerne er avgjørende for å klare det grønne skiftet best mulig. Forbrukerne må kunne vurdere egen situasjon og agere deretter. Når skal jeg bruke strømmen? Er jeg tjent med supplerende løsninger som varmepumpe og sol? Hvilken strømavtale er mest gunstig for meg?

Trenger likevel rammer

Situasjonen nå er likevel slik at vi trenger å få på plass rammer som bidrar til å både løfte troverdigheten til bransjen og ikke minst sikre kundene gode og oversiktlige strømavtaler. Vi vet at myndighetene er i ferd med å se på dette, og OED og BFD har gitt RME og Forbrukertilsynet i oppdrag å vurdere ytterligere sanksjonsmuligheter og strengere krav for konsesjon. Ettersom det er retningslinjer på vei, er det viktig at vi i fra bransjens side peker på hvilke grep vi mener bør foretrekkes. I et brev til de to departementer, samt RME og Forbrukertilsynet, har vi derfor foreslått;
• Strengere krav til omsetningskonsesjon
• Innføring av et system for å registrere overtredelser og inndra konsesjoner (Prikkbelastning)
• Krav til å få ny konsesjon
• Regulering av salgsmetoder
Vi kan ikke ha en situasjon der man etter gjentatte overtramp av lover og forskrifter bare vinkes videre, så lenge det loves bot og bedring. Det fungerer få andre steder i samfunnet. Våre medlemmer er lei av å bli satt i bås med de selskapene som opptrer useriøst, eller selger på en måte som innbyr til liten tillit. Mange av de største og presumtivt mest seriøse er en del av dette problemet.

Krav

Våre forslag vil stille krav til, og vil gi konsekvenser både for selskapene og de som er ansvarlig personlig. Dette er godt kjent fra serveringsbransjen der man må avlegge kunnskapsprøver og står ansvarlig personlig om reglene brytes. Vi tror dette er nødvendig for å gjenopprette tilliten.
Vi er tydelige på at dette problemet ikke løses av at bransjen regulerer og kontrollerer seg selv, som gjennom Trygg Strømhandel. Det bør være myndighetsorganer som sørger for bedre etterlevelse av de rammer som settes gjennom lover og forskrifter. Like viktig er det at sanksjoner som ilegges, faktisk blir realisert.
Samfunnsbedriftene Energi mener dette vil bidra til gode vilkår både for kundene, og for de aktørene som opptrer redelig. Innspillene til RME og Forbrukertilsynet er basert på tilbakemeldingene fra undersøkelse gjennomført ute hos medlemmene tidligere i år.
Brevet med forslag finner dere her.

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern