Søk

Utjevning av nettleien:

Foreslår ny modell for likere nettleie

Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet og fagsjef Asle Strand i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Kristian Dahl Larsen
|
Publisert:
30. september 2022

Samfunnsbedriftene Energi forslår en ny utjevningsordning. Den skal gi bedre omfordeling, mer stabilitet og være enkel å innføre. Myndighetene er positive til en modell som sikrer en likere nettleie i landet.

Fredag 30.september møtte Samfunnsbedriftene Energi med statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet, for å diskutere en utjevning av nettleien.
Regjeringen har stadfestet i Hurdalsplattformen at de ønsker en ny ordning som bidrar til jevnere nettleie i Norge. Samfunnsbedriftene støtter regjeringens ønske om en ny ordning og har derfor fremlagt en ny modell for myndighetene.

Ny og bedre utjevningsordning

Samfunnsbedriftene mener at dagens ordning ikke er tilstrekkelig slik som den står. Blant annet mener vi det er en utfordring at utjevningstilskuddet er gjenstand for årlige budsjettjusteringer eller salderinger.
På oppdrag fra Samfunnsbedriftene Energi har Vista Analyse utarbeidet en rapport for en ny modell for likere nettleie. Som grunnlag for rapporten har Samfunnsbedriftene Energi lagt noen retningsstyrende prinsipper som den nye modellen må oppfylle.
Vi har vektlagt at ordningen må være stabil over tid, at den må omfordele nettkostnadene i større grad, samt at den må være lett å forstå og enkel å gjennomføre.
Vista Analyse mener det er et godt faglig grunnlag for en utjevning av nettleien. I rapporten forslår de at utjevningen skal skje gjennom tilskudd over statsbudsjettet, og gjennom en overslagsbevilgning. Det bidrar til en ordning som står seg over tid, bidrar til større omfordeling, samt er enkel å gjennomføre.

Tatt godt imot av regjeringen

Statssekretær Sæther konstaterte at en utjevning av nettleien er et viktig punkt i Hurdalsplattformen. Rapporten ble tatt godt imot fra statssekretæren.
Samfunnsbedriftene oppfattet også statssekretæren som positiv til forslaget som ble fremmet. Videre ble det nevnt at myndighetene vil fortsette arbeidet med å lage en god modell for likere nettleie.
Det gjenstår å se om se om signalene vil komme til utrykk i statsbudsjettet. Vi forventer i det minste en solid økning av utjevningspotten i denne omgang.
Last ned rapporten

Les mer om

Forslag til ny utjevningsordning

På oppdrag fra Samfunnsbedriftene Energi har Vista Analyse utarbeidet en rapport for en modell for likere nettleie
Samfunnsbedriftene har nå presentert forslaget for statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet.
Last ned rapporten

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern