Søk

Møte med Statsråden og Statnett

Enighet om viktigheten av kraftnettet

Bilde av direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Truls Wickholm og Olje- og energiminister, Terje Aasland. Foto: Kristian Dahl Larsen
|
Publisert:
26. september 2023

Inntektsrammemodellen, nettutjevning og forskuttering av kraftnett var i kjernen av diskusjonene da Samfunnsbedriftene Energi hadde møte med olje- og energiministeren og Statnett.

Samfunnsbedriftene Energi (SBE) hadde en travel fredag, den 22.september, med to viktige møter. Først et møte med toppledelsen i Statnett ved konsernsjef Hilde Tonne og konserndirektør for kraftsystem & markedet, Gunnar Løvås. Deretter fulgte et møte med olje- og energiminister Terje Aasland.

Samfunnsbedriftene Energi var representert ved Truls Wickholm, direktør for energi, Asle Strand, fagsjef for energi og Kristian Dahl Larsen, næringspolitiske rådgiver for energi.

Statsråden mener utjevning av nettleien er viktig

I møtet var statsråden klar på at en god utjevning av nettleien er et sentralt punkt for denne regjeringen. Det står tydelig i Hurdalsplattformen at man skal følge opp dette punktet og det ønsker Aasland å etterleve.
Samfunnsbedriftene Energi har tidligere fått utredet hvordan en utjevning av nettleien kan gjennomføres i form av en ny modell. I møtet var SBE tydelig på viktigheten av en god utjevning vil bli enda viktigere fremover ettersom Norge skal investere mye i kraftnettet i hele Norge. Det vil øke nettleien betydelig. Samtidig fremhevet SBE at en god mulighet til finansiering av en slik utjevningsordning er å bruke en del av elavgiften, som forbrukerne allerede betaler.

Fokus på mer kraft og mer nett

Hovedfokuset til Aasland var å sikre mer kraft og nett i Norge. Statsråden poengterte at det grønne skiftet vil være krevende og at det vil kreve mye mer kraftproduksjon og kraftnett. Derfor arbeider OED godt med oppfølgningen av «NOU 22:6 Nett i tide» for å sette i gang tiltak som sikrer hurtigere utbygging av kraftnettet. Her mente han Samfunnsbedriftene Energi og våre medlemmer har kommet med mange gode innspill.
SBE løftet også frem at hovedutfordringen med kraftnettet er at nettet bygges for sent. Det må få rammer til å forskutteres i forkant av etterspørselen. Derfor er det viktig at statsråden må se nærmere på hvordan inntektsrammemodellen er skrudd sammen.
Aasland var glad for de innspillene vi har kommet med og lovet at det ville bli tatt med videre i prosessen.

Samfunnsbedriftene blir med i Strategisk Kundeforum

Bilde fra møtet mellom Samfunnsbedriftene Energi og Statnett. Fra venstre: Asle Strand, Gunnar Løvås, Truls Wickholm og Hilde Tonne. Foto: Kristian Dahl Larsen
I møtet med Hilde Tonne og Gunnar Løvas var utvikling av nok kraftnett framover det sentrale temaet. Statnett var glade for at vi kunne få til et møte og finne felles grensesnitt for et godt samarbeid.
Blant annet har Samfunnsbedriftene Energi fått plass i det nye forumet til Statnett kalt «Strategisk Kundeforum». Her vil flere viktige aktører delta for informasjon og innspill til hvordan Statnett arbeider.
I møtet ble også Statnetts nye strategi diskutert. Statnett er klare på at de har lagt en ny strategi som skal sikre at Norge har nok nett for den grønne omstillingen fram mot 2050. Det nettet de nå bygger for framtiden skal blant annet kunne håndtere et forbruk på 260 TWh.
Samtidig var de klare på at det vil koste, og at investeringene skal øke framover. Fram til 2030 anslår Statnett at de vil investere opptil 100 milliarder kroner i kraftnettet. Her blir områdeplanene til Statnett viktige for å få bedre kunnskap om tilstanden i nettet og hvor etterspørselen for ny kraft er størst.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern