Søk

Samfunnsbedriftene møtte kommunal- og distriktsministeren:

Enige om at bredbånd og lokale arbeidsplasser er en viktig del av distriktspolitikken

Cecilie Bjelland, Sigbjørn Gjelsvik og Kristian Dahl Larsen.
I et møte med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la direktør Cecilie Bjelland og næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen i Samfunnsbedriftene Energi vekt på at alle må ha tilgang til bredbåndshastighet på minst 1 Gigabit/s innen 2025. Det store bredbåndsgapet mellom byer og distrikter må lukkes.
|
Publisert:
6. september 2022

Den 5. september møtte Samfunnsbedriftene Energi med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik for å diskutere bredbånd, kompetanseheving, IKT og digitalisering i kommunesektoren.

I et møte med flere viktige temaer, fremhevet vi viktigheten av å redusere unødvendig byråkrati, sikre lokale kompetansearbeidsplasser og øke midlene for utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene.
Samfunnsbedriftene Energi mener ambisjonsnivået for bredbånd må være at alle skal ha tilgang til bredbåndshastighet på minst 1 Gigabit/s innen 2025. Det er en betydelig økning fra dagens bredbåndsituasjon. Samtidig brukte vi tid i møtet på å påpeke utfordringen med det store bredbåndsgapet mellom byer og distrikter. Dette må lukkes.

Må investere for å nå gigabit-samfunnet

For å løse begge utfordringene mener Samfunnsbedriften Energi det trengs kraftigere virkemidler i form av økte statlige tilskudd. Vi gjentok vårt budskap om at regjeringen må satse på bredbånd, ved å øke tilskuddsordningen i statsbudsjettet med minimum 1 milliard kroner per år fram til 2025.
Statsråd Gjelsvik tok godt imot våre innspill og forsikret oss om at bredbånd er et viktig satsningsområde for regjeringen. Vi venter nå spent på å se om regjeringen følger opp med tiltak i det kommende statsbudsjettet.

Kompetanseheving viktig for distriktene

Etter vårt syn er det å sikre lokale arbeidsplasser helt sentralt i en god distriktspolitikk. Derfor er Samfunnsbedriftene Energi en sterk motstander av meningsløse byråkratiske ordninger som skaper hinder for å utvikle lokale arbeidsplasser.
Kravet om funksjonelt skille er et slikt eksempel, og vi ser frem til en snarlig endring i denne ordning, slik regjeringen har signalisert.
I tillegg tok Samfunnsbedriftene Energi opp betydningen av å legge til rette for kompetansebygging i små og mellomstore virksomheter. Det er sentralt for å sikre tilgang til god arbeidskraft i distriktene.
Blant annet tok vi til orde for at regjeringen må forlenge og utvikle bransjeprogrammet. Dette gir bedrifter tilgang til fleksible og bransjerettede kurs for sine ansatte, uten kostnad.

God dialog med statsråden

Samfunnsbedriftene Energi oppfattet statsråden som lydhør overfor våre betraktninger og innspill. Her ble det også en fin dialog knyttet til IKT-utfordringer, og da særlig om behovet for å samordne på tvers av etater og offentlige nivå, samt å inkludere små og mellomstore bedrifter.
Statsråden lyttet med interesse til innspill videreformidlet fra våre medlemmer knyttet til deres utfordringer og barrierer for videre utvikling.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern