Søk

Energikommisjonen fastslår et akutt behov for mer kraft og nett

Truls Wickholm og Gudrun Rollefsen i halvfigur.
Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi, sammen med Gudrun Rollefsen, medlem av Energikommisjonen, administrerende direktør i Hammerfest Energi og styremedlem i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
1. februar 2023

Overraskelsene sto ikke akkurat i kø da Energikommisjonen i dag overleverte sin rapport. Målene er tydelige, men grepene for å komme i mål innen 2030 er for lite konkrete.

Energikommisjonens leder, Lars Sørgard, åpnet dagens pressekonferanse med å påpeke at kommisjonens mandat var å se på langsiktige løsninger og ikke å løse dagens akutte strømkrise. Uansett vil også de langsiktige planene innvirke på dagens prisbilde.
Samfunnsbedriftene Energi er enige med kommisjonen i at det kreves mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering så raskt som mulig. Hvordan vi får dette til innen 2030 er et mye større spørsmål og en utfordring som vil kreve tøffe prioriteringer. Dette er et politisk ansvar å løse.

Savner tydelig plan

Kommisjonens flertall mener det er realistisk at vi skal nå et mål på 40 TWh ny fornybar kraft innen 2030, og i tillegg spare 20 TWh i form av energieffektivisering. Konkret hvor og hvordan man skal klare å få på plass 40 TWh, er det imidlertid sagt lite om.
– Vi savner en enda tydeligere plan på hvordan og hvor vi skal få ulik fornybar produksjon på plass, sammen med en forsering av nettutbygging. Man må nå tørre å ta konkrete valg. Det forventer vi at regjeringen og stortinget nå vil følge opp, kommenterer Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.
Lars Sørgård overleverer rapport til Terje Aasland.
Energikommisjonens leder Lars Sørgard overleverer rapporten til olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Mona Adolfsen
Han etterlyser en nasjonal plan der man ser nettutbygging i sammenheng med kraftproduksjon og forbruk, noe tilsvarende nasjonal transportplan.
– Vi kunne ikke hatt en nasjonal transportplan der vi kun sier at vi trenger mer vei, togforbindelse og flystrekning, uten å konkretisere hvor og uten prioritering.
Så er også kommisjonen splittet i sitt syn på flere felt. Det gir regjeringen en utfordring, men også en klar beskjed om å ta valg og prioritere.

Også mye positivt

Så gleder vi oss over at Samfunnsbedriftene Energi har fått gjennomslag for flere av våre innspill til kommisjonen. Særlig gjelder dette vårt gjentatte budskap om at man må forskuttere utbygging av strømnettet.
Vi opplever også at kommisjonen har lyttet til våre innspill om:
  • å gjennomgå nettreguleringen på alle nettnivåer
  • å forenkle konsesjonsprosesser og øke bruk av «fast track»
  • å etablere kriterier for prioritert tilknytning
  • å gi nettselskapene anledning til å redusere kravet til N-1
  • å opprette nasjonalt kompetansesenter innen energi, til støtte for kommunene
Energikommisjonens rapport "Mer av alt - raskere" sendes nå ut på høring med frist 2. mai. Samfunnsbedriftene Energi vil involvere medlemmene i det videre arbeidet med høringssvar til departementet.
Vi minner samtidig om at vi avholdt et vårt webinar med utvalgsleder Lars Sørgard den 2. februar.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern