Søk

Effekttariffer er nå vedtatt

Nettmaster med blå himmel i bakgrunnen.
Foto: Asle Strand
|
Publisert:
11. juni 2021

Effektbaserte tariffer ble vedtatt 11. juni. Det nye regelverket er mer eller mindre identisk med det som ble foreslått av RME i 2020. Samfunnsbedriftene er fornøyd med at vi endelig har fått en vedtatt modell.

Temaet har vært utredet i årevis. Vi står overfor en omfattende elektrifisering og et voksende behov for både strøm og effekt. Vi har derfor lenge etterlyst en avklaring. Kundene trenger tydelige signaler for hvordan de skal innrette strømforbruket sitt for å utnytte dagens nett best mulig, samt, samt minimere behovet for forsterkninger og nye linjer. Løsninger som reduserer kostnadene er bra for alle. I tillegg bør vi ha en modell for nettleie som fordeler kostnadene noenlunde riktig på kundene.
I den vedtatte modellen gis det klare insentiver til å innrette seg etter belastningen i nettet, og kundene belønnes for gode tilpasninger i forbruket.
OED har vedtatt å innføre effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet, og forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2022.
  • For kunder med et forbruk under 100 000 kWh per år, skal fastleddet i nettleien differensieres etter effekt slik at kunder med et større effektbehov får et høyere fastledd enn de med lavt effektbehov.
  • I tillegg kan det variable energileddet ha et påslag når nettet er høyt belastet.
  • Kunder med forbruk over 100 000 kWh per år, kan fortsatt ha et eget effektledd i nettleien som i dag.
I lenken til OED finnes detaljene i forskriftsendringen.
Forskriften gir et relativt stort spillerom i utformingen av nettleien og vil ikke nødvendigvis medføre store endringer for kundene, men den gir også rom for å ha et svært høyt fastledd i tråd med kostnadsprofil i nettet. Grunnlaget for effektprising kan eksempelvis være forbruk i tidligere perioder eller sikringsstørrelse. Inntekt fra energileddet skal maksimalt utgjøre 50 % av totalinntekten.
Samfunnsbedriftene mener våre medlemmer nå har fått et godt verktøy til å utforme gode modeller for nettleien. De fleste har minst 2 år med AMS erfaringer bak seg og bør ha et godt grunnlag for å lage en effektbasert nettleie.
I tillegg blir det viktig å formidle endringene til kundene slik at de kan innrette seg i tråd med de signalene en ønsker å gi.
Det er fortsatt et halvt år til forskriften trer i kraft, men vi oppfordrer våre medlemmer som ikke allerede er i gang med å planlegge overgangen til å starte prosessen snarest.
Samfunnsbedriftene vil bistå med webinarer og ytterligere informasjon.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern