Søk

Derfor må vi beholde kommunalt eierskap

Vann som fosser ut av vannkraftverk.
– Kommunene har stått – og står fortsatt – sentralt som eiere i de fleste kraftselskapene. Det mener vi de også må gjøre i fremtiden, skriver Runar Lia i denne kronikken. Foto: Jill Johannessen
Publisert:
16. august 2023

Vi må holde på det lokale kommunale eierskapet til kraftselskapene for å sikre forsyning, bosetting og beredskap i hele landet.

Av Runar Lia, styreleder i Samfunnsbedriftene Energi og administrerende direktør i Notodden Energi AS
Det hersker ingen tvil om at kraftselskapene har en svært viktig samfunnsrolle. Det har blitt enda tydeligere det siste året. Fortsatt sterkt kommunalt eierskap vil være viktig også i fremtiden.
Norsk fornybar kraftproduksjon bidrar til å sikre strømforsyning til husholdninger, næringsliv og industri over hele landet. Det blir enda viktigere i årene som kommer, hvis vi skal nå klimamålene gjennom det grønne skiftet.

Offentlig eierskap

Selv om vi er avhengige av en viss kraftutveksling med våre europeiske naboer, er det den norske kraftproduksjonen, og da i første rekke vannkraften, som vil være bærebjelken når det gjelder norsk kraftforsyning også fremover.
Norsk vannkraft er bygget opp med utgangspunkt i offentlig eierskap. Kommunene har stått – og står fortsatt – sentralt som eiere i de fleste kraftselskapene. Det mener vi de også må gjøre i fremtiden.
Det er ikke alle som er enige i akkurat denne eierformen, og det har blitt stilt spørsmål rundt eierskapet i kraftsektoren og om kommunene er gode nok eiere. Alle kan nok alltids bli bedre, men nødvendigheten av å opprettholde lokalt kommunalt eierskap mener vi er udiskutabel.

Inntekter til fellesskapet

Gjennom flere generasjoner har man lagt et grunnlag som har skapt store inntekter til fellesskapet gjennom å eie kraftselskaper. Mange kommuner har nærmest basert det meste av kommuneøkonomien på inntekter fra kraftselskapene.
Lokalt eiet kraftproduksjon har bidratt til næringsutvikling og muligheter til fortsatt bosetting i Distrikts-Norge. Det må vi fortsette med.
Med lokalt eierskap er det heller ikke bare profitt som gjelder. Kunnskap om, og kontakt med, både privatpersoner, næringsliv og industri bidrar til at man som kommunal eier til enhver tid vil se på hva som er det beste for de som bor i kommunen. Investeringer vil gjøres på bakgrunn av ønske om videre utvikling lokalt, og sikker forsyning til de som allerede bor og jobber i kommunen.

Innbyggernes sikkerhet

I tillegg ser vi den viktige rollen både nettselskapene og kraftverkene har nå i ekstremværsituasjoner. For nettselskapene gjelder det å kunne gjøre investeringer basert på deres samfunnsoppdrag og med lange briller på. Det ble blant annet gjort på Nesbyen, selv om selve investeringen var blodrød og langt fra kunne kalles lønnsom. Nå viser det seg at denne investeringen sikrer innbyggerne strøm.
Dette er nok et eksempel på at det er viktig at kommunen sitter tett på for å bidra til innbyggernes sikkerhet.
Så er det ikke med dette sagt at kommunale eiere ikke kan bli bedre eiere. Det kan man alltid - enten det er offentlige eller private eiere. Mer kunnskap, nye muligheter og lengre perspektiv, er noe av det man kan se nærmere på.
Vi trenger mer fornybar kraft og mer nett for å nå klimamålene. Der er ikke kommunalt eierskap et hinder, snarere det motsatte. Det har historien allerede vist. Nå må vi holde på det lokale kommunale eierskapet for å sikre forsyning, bosetting og beredskap i hele landet.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport.)

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern